Vertaling

Vertaling
 

Als vertaler verricht ik mijn vertaalwerkzaamheden onder de naam “Vertalingen Vivienne”.
Van huis uit ben ik literair vertaler. Ik vertaal ook andere teksten, zowel F-N als N-F.
Hieronder vallen literaire teksten en romans, teksten uit de kunstsector, reclame, commerciële websites, affiches, technische documenten, zakenbrieven, klachtenbrieven, bezwaarschriften, toerisme, ICT, sollicitatiebrieven, cv's, korte stukjes, lange verhalen of betogen, technische teksten, politiek, journalistiek, alles op het gebied van eten, keuken en koken, diëtetiek, sport, etc. U kunt mij benaderen voor een vertaling van uw tekst. Ik vertaal zowel voor bedrijven als particulieren.

Manier van werken:

Ik werk altijd op de meest nauwkeurige manier. Bij elke tekst doe ik research voor een optimale vertaling. Ik let op dat ik de juiste kennis verwerf voor de doeltekst. Ook wil ik de juiste stijl toepassen.
Ik let op de juiste zinsconstructie, de inhoudelijke betekenis en de overdracht van de boodschap in de doeltaal. Ik ben altijd bezig om me te informeren over de nieuwste terminologie en de normen die gelieerd zijn aan het specialisatiedomein, om aan de opdrachten te kunnen voldoen. Ik houd me aan de wensen van de opdrachtgever en het te bereiken doel van de te vertalen tekst.
Door mijn kennis van beide culturen pas ik indien gewenst de tekst aan voor een betere aansluiting bij de doelgroep.
Indien ik de kwaliteit van een tekst niet kan garanderen, zal ik een tekst weigeren, dit geldt ook voor teksten die ethisch gezien niet bij mijn levensvisie passen.
Werken aan een vertaalproject vergt uiteraard een gedegen kennis van de culturele, symbolische en linguïstische codes van de brontekst en de doeltekst.
Ik redigeer en corrigeer ook teksten, zowel in het Frans als Nederlands. Het is ook mogelijk een tekst met 'moeilijk' taalgebruik om te laten zetten naar een meer toegankelijke, begrijpelijker tekst of omgekeerd.
Tarieven worden in overleg bepaald. Elke vertaling wordt in een beveiligde omgeving verricht en verstuurd. Ik beantwoord alle aanvragen persoonlijk.

De kunst van het vertalen. Elsa Triolet. Vertalingen Vivienne Stringa.

De kunst van het vertalen.
Van Elsa Triolet. Schaduwen, reflecties, toevalligheden, wonderen.

Vertalen… Zwaar en moeilijk werk, uitputtend, vermoeiend, irriterend, wanhopig makend.
Verrijkend werk, maar noodzakelijk voor de mens.
Vertalen eist zelfverloochening, onbaatzuchtigheid, scrupules, eerlijkheid, bescheidenheid… en uiteraard, talent. Zonder onszelf heilig te verklaren, hebben we ons werk zo goed als mogelijk gedaan met de middelen die we hadden, met de ons gegunde tijd, ...
Correspondentie Charles Baudelaire. Vertalingen Vivienne Stringa.

Correspondentie Charles Baudelaire.

Zijn jeugd – Eerste deel volwassen periode – Tweede deel volwassen periode – Brussel, België.
Elke periode heeft een chronologische inhoudsopgave met datum en geadresseerde.
De gehele correspondentie is vergezeld van foto's, kunstwerken en afbeeldingen van de originele brieven.
De periode die Charles Baudelaire doorbracht in België is op elke pagina geïllustreerd met Kunst van Belgische kunstenaars, van Vlaamse schilderkunst (begin XVe tot XVIIe eeuw) tot aan de hedendaagse kunst.