Vertaling

Vertaling
 

Ik ben professioneel vertaler, en verricht mijn vertaalwerkzaamheden als freelancer onder de naam “Vertalingen Vivienne”. Van huis uit ben ik literair vertaler, maar ik vertaal verschillende soorten teksten, zowel F-N als N-F. Literaire teksten en romans, teksten uit de kunstsector, reclame, commerciële websites, affiches, technische documenten, zakenbrieven, klachtenbrieven, bezwaarschriften, toerisme, ICT, sollicitatiebrieven, cv's, korte stukjes, lange verhalen of betogen, technische teksten, politiek, journalistiek, alles op het gebied van eten, keuken en koken, diëtetiek, sport, etc. U kunt bij mij voor een vertaling van uw tekst terecht, ik vertaal zowel voor bedrijven als particulieren.

Manier van werken:

Ik werk altijd op de meest nauwkeurige manier; bij elke tekst doe ik altijd research voor de optimale vertaling met de meest perfecte kennis van zaken, op het gebied van de woordenschat en de vocabulaire passend bij de tekst, zinsconstructie, inhoudelijke betekenis en overdracht van de boodschap in de doeltaal. Ik beheers zowel de brontaal als de doeltaal volledig, heb uitstekende redactionele vaardigheden en ben altijd bezig om me te informeren en te instrueren over de nieuwste terminologie en normen die gelieerd zijn aan mijn specialisatiedomein, om te kunnen voldoen aan de opdracht. Ik houd me altijd aan de opdrachtgever en het te bereiken doel van de te vertalen tekst. Ik heb grote kennis van beide culturen en ik pas de tekst aan voor de doelcultuur. Indien ik de kwaliteit van een tekst niet kan garanderen, zal ik een tekst weigeren, dit geldt ook voor teksten die ethisch gezien niet bij mijn levensvisie passen. Het werken aan een vertaalproject vergt uiteraard een gedegen kennis van de culturele, symbolische en linguïstische codes van de brontekst en de doeltekst. Daarnaast is het vanzelfsprekend ook van groot belang om zowel syntactische als linguïstische kennis te hebben van de bron- en doeltaal om de opdracht in perfectie ten uitvoer te brengen. Het is ook mogelijk een tekst met moeilijk taalgebruik om te laten zetten naar een meer toegankelijke en begrijpelijker tekst of vice versa. Ik redigeer en corrigeer ook teksten, zowel in het Frans als Nederlands. Tarieven worden in overleg bepaald. Elke vertaling wordt in een beveiligde omgeving verricht en verstuurd. Ik beantwoord alle aanvragen altijd persoonlijk.

Charles Baudelaire

Charles Baudelaire liet een grote hoeveelheid correspondentie na, zo'n 1500 brieven, geschreven vanaf zijn jeugd in 1832 tot aan 1866, een jaar voor zijn dood.
Deze gehele correspondentie heb ik, Vivienne Stringa, vertaald in het Nederlands, in 2002.
Op deze pagina's kunt u de volledige correspondentie lezen.

Franse literaire teksten Vertalingen Vivienne, Rodin,Ferré,Renucci,Balzac,Zilcken,Courbet,Flaubert,Baudelaire,Triolet,Redon,Apollinaire,Redon,Montmollin

Correspondentie, Poëzie, teksten van Charles Baudelaire.

Charles Baudelaire heeft naast zijn werk als auteur gedurende zijn hele leven ook een immens aantal brieven geschreven, vanaf zijn jeugd in 1832 tot 1866 toen hij niet meer kon schrijven en de laatste brief liet dicteren. (Hij overleed in 1867.)
De meeste brieven schreef hij aan zijn moeder. Ook zijn er ...

Lees meer

Vertaling Brieven van Baudelaire, vertaling Charles Baudelaire, vertaling correspondentie Charles Baudelaire, Brussel, 27 mei 1864, Vertalingen Vivienne Stringa

Een keuze uit zijn brieven Brussel, België

Charles Baudelaire heeft naast zijn werk als auteur gedurende zijn hele leven ook een groot aantal brieven geschreven, vanaf zijn jeugd in 1832 tot 1866, toen hij niet meer kon schrijven en de laatste brief liet dicteren. Hij overleed in 1867. De meeste brieven schreef hij aan zijn moeder. Maar ook beroemde of bekende kunstenaars kregen brieven ...

Lees meer

Vertalen… Zwaar en moeilijk werk, uitputtend, vermoeiend, irriterend, wanhopig makend. Verrijkend werk, noodzakelijk voor de mens; vertalen eist zelfverloochening, onbaatzuchtigheid, scrupules, eerlijkheid, bescheidenheid… en uiteraard, talent. Zonder onszelf heilig te verklaren, hebben we ons werk zo goed als mogelijk gedaan met de middelen die we hadden, met de ons gegunde tijd, in onze verloren momenten, in naam van de liefde die we allen hebben voor de poëzie.
In dienst van haar macht, uiteindelijk erkend door de wetenschappelijke en filosofische gedachte die soms de poëzie toch zodanig op waarde schat om haar voorrang te geven in de vooruitziende blik van onze toekomst.

Contact

Bestand
Bestand doc, docx, xls, pdf