Tolk Fr-NL en NL-Fr

 

Het tolken

De tolk moet in beginsel goed weten wat het belangrijkste is bij het vertaalproject als tolk. Dit kan in elke tolksituatie anders zijn.

Gesprekken

Het meest eenvoudige gesprek is een gesprek tussen twee personen, met eventueel een notulist, die aantekeningen maakt wanneer de vertaling door één tolk wordt uitgevoerd. De tolk zit tussen de twee sprekers in. Soms kent een van de sprekers de taal van de ander een beetje en wil deze het zelf proberen, maar zijn uitdrukkingsvaardigheid is lang niet toereikend, en is een misinterpretatie en een misverstand gauw gemaakt met alle gevolgen van dien. Dan is het belangrijk dat de tolk constant alert is; hij moet hierbij beide sprekers in de gaten houden.

Manier van vertalen

Het is belangrijk dat de tolk zijn rol kent, en van te voren afspraken maakt om te mogen en kunnen ingrijpen en op welke manier, of dat de tolk op een bepaald moment het hele vertaalwerk overneemt. Een tolk moet dus constant opletten en niets uit het oog verliezen, ook moet hij letten op de gezichtsuitdrukkingen van de spreker(s) om enig onbegrip direct te ontwaren en hierop in te spelen. Hiervoor is enige tact nodig. Wat belangrijk is, is dat de tolk snel vertaalt zonder pauzes. De gesprekspartners ontvangen bijna tegelijkertijd de verschillende onderdelen van de boodschap, zowel verbaal als non-verbaal; zij zouden de indruk moeten krijgen dat er geen tolk aanwezig is, en als dat gebeurt is dat het grootste compliment voor een tolk. Als er geen pauzes zijn kan de conversatie geanimeerd worden. De vertaling ontsnapt op die manier aan het vermoeiende fluisteren. Daarentegen dienen de sprekers voor zover van toepassing ingelicht te worden over het feit dat er momenten kunnen bestaan waarop een van hun uitspraken niet duidelijk is en niet begrepen is en dan zal de spreker zijn zin anders moeten formuleren. In het begin is het even wennen dat er meerdere stemmen te horen zijn, maar de praktijk wijst uit dat het snel went, ook omdat er in het dagelijks leven veel door elkaar wordt gepraat. Daarnaast bespaart deze manier van tolken veel tijd. Verder is de tolk een soort van woordvoerder voor degene wiens woorden hij vertaalt, en om deze reden moet een tolk altijd goed waken over de volledigheid van zijn vertaling en de correctheid van het gezegde en het goed overbrengen ervan.

Tolken rond de tafel, langere gesprekken

Hierbij gaat het meestal om een ontmoeting van twee mensen die tegenover elkaar zitten. Dan is het voor de tolk het beste om aan een tafel te zitten die tegenover de toehoorders staat. Op deze manier is het makkelijker om consecutief te vertalen, en zijn de luisteromstandigheden optimaal. Hierdoor kan de tolk zijn stem makkelijk plaatsen en de toehoorders de keuze geven om ofwel naar het origineel te luisteren ofwel naar de vertaling. In het geval dat de vertaling maar voor één persoon is bedoeld, kan de tolk op fluistertoon werken.

Improvisaties van de spreker

Hierbij zijn de voorwaarden voor een goede consecutieve vertaling verenigd. De spreker vertelt alles in een keer, of houdt op bij een thema, of onderwerp. Als er na elke zin wordt gestopt is het beter als de passages niet al te lang zijn: ook al is dit geen probleem voor de tolk, de tegenspreker kan er wel last van hebben en zich zelfs gaan vervelen.

Speeches, toespraken

De spreker leest een tekst voor. In dat geval is het belangrijk dat de tolk een exemplaar van de tekst heeft ontvangen, zelfs in de laatste minuut voordat het tolken begint. Het vertalen gebeurt in dit geval in consecutieve vorm, met een onderbreking bij ongeveer elke helft van een pagina. In het geval dat de speech gericht is aan een publiek dat de taal van de spreker in zijn geheel niet begrijpt, kan het toegestaan worden dat de stem van de tolk de stem van de spreker lichtjes overstemt. Een ander geval is dat de speech of toespraak van tevoren reeds vertaald is en uitgedeeld aan de deelnemers. Deze formule heeft overduidelijk voordelen.

Persconferentie

Hierbij moet er gewaakt worden voor improvisatie. Er zijn verschillende vormen. De tolk zit naast degene die de persconferentie geeft, en tolkt consecutief, vaak in beide richtingen, naar gelang de behoefte van de aanwezige personen.

Beroepsgeheim

Hoe het ook zij, de tolk is de verantwoordelijke voor de communicatie. Het is een hele kunst om de sprekers de indruk te laten hebben dat zij met elkaar communiceren zonder de aanwezigheid van een tolk. Daarnaast moet een tolk vanzelfsprekend betrouwbaar en discreet zijn. De beroepsethiek van de tolk is zijn verplichting tot een totaal en absoluut beroepsgeheim. Dit beroepsgeheim geldt voor de vertaling van welke spreker dan ook en heeft betrekking op alles wat er vernomen is bij het uitvoeren van het beroep bij niet-openbare bijeenkomsten. De tolk mag en zal geen enkel persoonlijk profijt halen uit de vertrouwelijke informatie die hij zou hebben kunnen ontvangen bij het uitoefenen van zijn beroep als tolk. Hiervoor geldt dan ook slechts één regel, de regel van het volledig zwijgen.