Betalingsvoorwaarden en facturering vertaling

 

Voorbeeld facturering vertaling

Te vertalen tekst

Amsterdam. — Ronde de nuit — un peu de désillusion. Cependant, après inspection, le charme opère. La vie si intense de Hals lui porte tort ; pourtant, la supériorité du génie l'emporte ; par places, à droite du tableau, c'est superbe — les parties obscures ont noirci, sans nul doute ; peut-être la dimension du tableau dépasse-t-elle celle de la perfection dans la plastique — abstraction faite de la somme de vie sanguine que j'ai vue dans Hals, le tableau a un charme profond et étrange — tout ce qui est dans la demi-ombre est mieux que les personnages du premier plan.

 
Vertaalde tekst

Amsterdam. - De Nachtwacht. - een beetje een desillusie. Maar, na wat inspectie, komt de charme los. Het zo intense leven van Hals doet hem geen goed. Maar de superioriteit van het genie wint. Op sommige plaatsen, rechts op het schilderij, is het geweldig - de donkere delen zijn, ongetwijfeld, zwarter geworden en de dimensie van dit schilderij gaat misschien nog wel verder dan de perfectie in plastische vorm - afgezien van de totaliteit van het bloedleven dat ik bij Hals heb gezien heeft dit schilderij een diepe en zeer vreemde charme - alles wat in de halfschaduw staat is beter dan de personages op de voorgrond.

 
Datum  
Klantnummer Nº 0189
Naam klant Fa. Dupont
Titel vertaalproject Website Kleding
Factuurnummer 2103566814
Totaal woorden (1) 97
Prijs per woord (2) € 0.15
Bedrag € 14,55
BTW 21% € 3,05
Totaalprijs 17,60
Reeds betaald 40% (3) € 7,04
Te voldoen (4) € 10,56
 
Over te maken binnen 14 dagen op bankrekeningnummer
Nº 25350002458918152245 (5)
BTW-nummer NL...............  (6)
 
(1) Totaalwoorden van de brontekst
(2) Tarief verschilt per tekstsoort, moeilijkheidsgraad, etc.
(3) Deze aanbetaling geeft mij als vertaler een garantie en staat in de Algemene Voorwaarden. Het is ook mogelijk het bedrag in 1 keer over te maken.
(4) Dit is in dit voorbeeld dus inclusief BTW
(5) Fictief nummer
(6) Komt op de factuur te staan