Correspondentie Charles Baudelaire : Brussel, België. Aan Poulet-Malassis. Ongeveer 1 maart 1865

Charles Baudelaire
Brussel, België.

Pieter Brueghel de jonge.Correspondentie Charles Baudelaire :  Brussel, België. Aan Poulet-Malassis. Ongeveer 1 maart 1865. Vertaling correspondentie Baudelaire, Vivienne Stringa

Zoom  Pieter Brueghel de jonge, Brussel 1564 – 1637-8 Antwerpen. Belgisch kunstschilder.

AAN AUGUSTE POULET-MALASSIS
Ongeveer 1 maart 1865.


Aan mijnheer E. R. 


Beste vriend,

    Ik heb zojuist uw bijzondere aantekeningen gelezen over Proudhon, en ik zie, op bladzijde 11 van het achtenzestigste nummer van La Petite Revue, een anekdote die ik u lang geleden verteld heb, en die in uw herinnering veranderd is.

“Een burger bekeek hem in de kantoren van Le Peuple, etc...”

    Die burger, beste vriend, dat was ik. Ik ben ooit op een avond de burger Jules Viard gaan halen in de kantoren van de Representant du peuple.

    Proudhon was daar ook, omringd door zijn collega's, en hij gaf hen instructies en raad voor het nummer van de volgende dag.

    Een voor een verlieten zij hem, en toen bleef ik over met hem, hij vertelde me dat Viard al lang vertrokken was, en wij begonnen wat te praten.
Omdat ik hem tijdens het gesprek vertelde dat wij een aantal vrienden gemeen hadden, waaronder Ricourt, zei hij tegen me: “Burger, het is etenstijd geworden, wilt u dat wij samen gaan eten?”

    We gingen naar een kleine traiteur die pas in de rue Neuve-Vivienne was gekomen; Proudhon kletste een hoop, fel, hard, vol verve, en informeerde mij, een onbekende voor hem, over zijn plannen en projecten, en hij liet zonder dat hij het wilde zeg maar, een massa goede dingen los.

    Ik zag dat deze polemist enorm veel at maar weinig dronk, terwijl mijn matigheid en mijn dorst in contrast stonden met zijn eetlust.
“Voor een schrijver,” zei ik, “eet u verbazingwekkend veel.”

    “Dat komt omdat ik grootse dingen te doen heb,” antwoordde hij met zo'n eenvoud dat ik niet kon zien of hij het serieus meende of dat hij wilde spotten.

    Ik moet er bij vertellen, - omdat u een vaak terecht belang hecht aan de kleinste details - dat toen de maaltijd ten einde was, en ik de ober seinde om onze gezamenlijke uitgave te betalen, Proudhon zo hevig protesteerde tegen mijn intentie, dat ik hem zijn beurs liet trekken,  maar dat ik een beetje verbaasd was toen hij alleen zijn eigen maaltijd betaalde.
- Misschien kunt u hier een uitgesproken smaak voor gelijkheid en een overdreven voorliefde voor rechtvaardigheid uit afleiden?

Uw toegewijde,

Ch. B.......

   Auguste Poulet-Malassis.
   Portret van Auguste Poulet-Malassis. (Rond 1858-1860). Door Carolus Duran.

  Inhoudsopgave     Volgende brief