Correspondentie Baudelaire: België. Aantekening voor Mijnheer Hippolyte Garnier

Charles Baudelaire
Brussel, België.

Emile-Henri t’Serstevens.Charles Baudelaire, correspondentie Brussel, België. Vertaling Charles Baudelaire, Vertalingen Vivienne Stringa.

Zoom  Emile-Henri t’Serstevens, 1870-1943. Belgisch fotograaf.
Boulevard des Capucines, Parijs

Aantekening voor Mijnheer Hippolyte Garnier

 

    Een jaar geleden heb ik mijnheer Lemer, een goede vriend van me, opgedragen om een boekhandel te vinden die mijn werk graag wilde nemen, een boekhandel die solide en goed gevestigd is en die er een lange publicatie aan kan geven. Mijnheer Lemer vertelde me dat zijn keuze was gevallen op de heren Garnier, maar dat het bijna zeker was dat het voor La Belgique déshabillée uitgesloten was om op de markt gebracht te kunnen worden, als er sprake van zou zijn dat het op de markt gebracht zou worden.
Ik kon, overigens, de keuze van mijnheer Lemer niet anders dan uitstekend vinden. Mijnheer Lemer keurde mijn idee goed van het bijeenbrengen van al mijn werk bij één dezelfde uitgever, zodat zij elkaar konden ondersteunen als geheel.
En aangezien ik wist dat de huidige boekhandelaars niet altijd iets goeds zien in kritieken, dacht ik dat men de mijne toch wel zou kunnen aannemen, omdat ze zodoende zouden kunnen buigen op drie amusante boeken: Les Fleurs du mal, Les Paradis artificiels  en Le Spleen de Paris (tegenhanger van Les Fleurs du mal) waarover Sainte-Beuve al bij voorbaat teveel lof heeft gezongen in Le Constitutionnel.

En daarbij heb ik niets meer gehoord over de resultaten van deze aanbieding.

Hierna enkele aantekeningen die niet helemaal onnodig zijn:

    Fleurs du mal  (is nog steeds vraag naar, - al heel lang uitverkocht ).
Definitieve uitgave, ditmaal uitgebreid met verschillende stukken van nieuwe gedichten, en met verschillende rechtvaardigingsstukken die het meest bijzonder waren (Th.Gautier, Sainte-Beuve, de Custine, d’Aurévilly en anderen). Dit alles ligt in Honfleur.
Ik ga het halen zodra mijn gezondheid het me toelaat om uit Brussel weg te gaan.

    Le Spleen de Paris , als tegenhanger voor Les Fleurs du mal. (In proza.) het manuscript ligt voor de helft hier (Brussel) en de andere helft in Honfleur.

    Les Paradis artificiels, studie over de psychische en morele effecten van opium en hasjiesj. (Een succesboek, weinig bekend.)

Quelques-uns de mes contemporains , kunstenaars en dichters, 2 delen.

Tekeningen (Ingres). Kleur (Delacroix). Le chic (Vernet).
Het Eclectisme en de Twijfel (Scheffer en Delaroche). De moderne schoonheid.

    Methoden van kritiek.
– Delacroix en Ingres op de Exposition Universelle.
– De koningin van de faculteiten.
– Het publiek en de fotografie.
– de moderne kunstenaar, etc… - De essentie van het lachen. Franse karikaturisten.
– Moraal van het Joujou. De schilder van de Moderniteit (Constantin Guys van Sainte-Hélène).
– Didactische kunst, Duitse en Lyonse School.
– Het leven en werk van Delacroix.

    Edgar Poe, zijn leven en zijn werk. Victor Hugo. Desbordes-Valmore. Auguste Barbier. Pétrus Borel. H. Moreau. G. Le Vavasseur. Th. De Banville. P. Dupont. TH. Gautier. Leconte de Lisle. Rouvière. Richard Wagner. Les Dandies (Chateaubriand en anderen). Sainte-Beuve of J. Delorme beoordeeld door de auteur van Les Fleurs du mal.

Ch. Baudelaire.

Brussel, 6 februari 1866.

Dit alles ligt in Parijs.

  Inhoudsopgave     Volgende brief