Correspondentie Baudelaire: België, aan N. Ancelle, Julien Lemer. Brussel, 13 oktober 1865.

Charles Baudelaire
Brussel, België.

Auguste Mambour.Charles Baudelaire, correspondentie Brussel, België. Vertaling Charles Baudelaire, Vertalingen Vivienne Stringa.

Zoom  Auguste Mambour 1896-1968 Belgisch kunstschilder.

AAN NARCISSE ANCELLE
Brussel, 13 oktober 1865.

   De originele brief

 

    Ziet u nu wel, beste Ancelle, dat dit geboortebewijs urgent is.

    Indien u het vergeten bent, stuur me dan in ieder geval een of ander bewijs waar mijn identiteit uit blijkt.

C.B.

Vergeet de wissel van 280 niet, voor de 25e.

AAN JULIEN LEMER
Brussel, vrijdag 13 oktober 1865.

 

Beste Lemer,

    Mijn helse toestand kan nu echt niet langer meer gaan duren. Ik vraag u daarom voordat mijnheer Garnier terugkomt, bezig te gaan met de verkoop van het boek over België, waarvan ik u morgen of overmorgen een zeer gedetailleerde analyse of inhoudsopgave opstuur (evenals een notitie over de nieuwe Fleurs du mal en een aanzienlijk aantal Poèmes en prose, met een brief voor Yriarte of voor Calonne, aan wie u in mijn naam geld moet vragen.

    Ik ben altijd bang dat ik u tot last ben, beste vriend, en de opdrachten die ik u geef stuiten me eigenlijk tegen de borst. Ik heb een hekel aan onbescheidenheid.

    Yriarte heeft me al verscheidene keren geld gegeven voor manuscripten die ik afgaf. Binnen nu en het einde van de maand lever ik vijftig gedichten in proza bij u af, een aanvulling op Spleen de Paris.
(Er zijn er  ook een aantal bij Charpentier, en ik kan maar niet te weten komen of die oude gek ze nu neemt of weigert).
Maar, als we er van uitgaan dat van die laatste vijftig er twintig onbegrijpelijk of afstotelijk zijn voor het krantenpubliek, dan blijft er toch nog genoeg materiaal over om er een mooi bedrag voor te vragen.

    Ik schrijf maar heel langzaam, want doordat het hier onmogelijk is om een goede kopiist te vinden ben ik gedwongen om met potlood te schrijven op overtrekpapier.

    Voor wat betreft Belgique, daarvoor zie ik eigenlijk alleen maar mijnheer Dentu of de heren Faure aan de horizon.
Ik geef toe dat ik liever voor die laatsten zou willen kiezen.

    Om het grootst mogelijke bedrag te krijgen, ben ik geneigd om liever eerst de zaak helemaal onuitgegeven af te leveren, en het dan daarna af te staan met een nogal groot aantal exemplaren of liever voor een afgesproken tijdsbestek!

    Het is niet nodig, toch, om u meteen het bewerkte exemplaar te sturen van Les Fleurs met de aanvullende stukken ertussen? Er ontbreken nog documenten van die in Honfleur liggen, en ik heb noch tijd noch geld om die reis te maken.
- Ik heb u geloof ik al gezegd dat die teruggevonden brief van Sainte-Beuve heel belangrijk en zeer buitengewoon is.

    De andere brieven zijn van Deschamps en Custine; de artikelen zijn van Gautier, d'Aurévilly, Thierry, etc.

    Waarom ik zo plotseling gedreven werd vanochtend om u een brief te gaan schrijven, was omdat ik zojuist in een Belgische krant heb gelezen dat de nieuwe oplage van de brochure van Deschamps af is.
Op 4 oktober, de dag nadat ik uw brief kreeg, is ene mijnheer Crabbe naar Parijs vertrokken met een aantekening voor u over mijnheer Deschamps en over casanova.
Ik denk echt dat mijnheer Crabbe vanwege zijn eigenschap Belg te zijn zichzelf vrijgesteld heeft de boodschap over te brengen.

    Er zijn Casanova's bij Rozez, 6 delen, 16 frank 50, 1 frank per deel, voor de smokkel. Of het moet zo zijn dat een vriend die in Brussel moet zijn, zich van die taak kwijt.

totaal:            2 exemplaren           16,50
16,50
6
6
35,00 [sic]

Ik weet de prijs van de Deschamps niet.

Uw toegewijde.

Ch. Baudelaire.

  Inhoudsopgave     Volgende brief