Correspondentie Baudelaire: België, aan Hippolyte Lejosne. Brussel, 16 november 1865.

Charles Baudelaire
Brussel, België.

Armand Apol.Charles Baudelaire, correspondentie Brussel, België. Vertaling Charles Baudelaire, Vertalingen Vivienne Stringa.

Zoom  Armand Apol, 1879-1950. Belgisch kunstschilder.

AAN COMMANDANT HIPPOLYTE LEJOSNE
Brussel, 16 november 1865.

 

Duizend maal dank, mijn waarde vriend.

    Lemer vertelde me in een brief gedateerd van 3 oktober dat Garnier van 20 tot 25 oktober werd verwacht. Garnier was op 23 oktober in brussel, en hij is de 25e weer naar Parijs vertrokken.
Ik heb dat Lemer laten weten via Alfred Stevens. Zelfs als ik Garnier had ontmoet, dan had ik met geen woord gerept over mijn zaken.
Ik zou dat als een misstap en een oneerlijkheid beschouwen, immers ik had de hele zaak aan Lemer toevertrouwd. Ik geloof alleen dat als dat ellenlange getreuzel nog lang gaat duren, Lemer dan zelf Garnier de laan uit zal sturen, en dan spijt gaat krijgen van al die vijf verloren maanden en zich tot een andere uitgever zal gaan richten.
Eigenlijk, als we moeten gaan wachten op wanneer het de heren Garnier goed schikt, dan zullen Les Fleurs du mal en Les Paradis waarschijnlijk wel nooit heruitgegeven worden, en Le Spleen de Paris en de artikelen over Les Contemporains kunnen in de open haard gegooid worden.

    Voor wat betreft die geldkwestie, ik kan Lemer (en daaruitvolgende dus ook Garnier) op hun gemak stellen, ik heb voor nu meteen maar 200 frank nodig, en de rest kan geregeld worden met wissels.

    En, in het geval dat het contract wordt gesloten, en de betreffende boeken, zoals dat waarschijnlijk is, een tweede uitgave zouden krijgen, zouden zij zich dan nog een keer vijf maanden lang laten bidden en smeken om de auteursrechten uit te betalen?

Hoe moet ik zulke handelsgeesten en zulke timide lui overtuigen dat mijn artikelen zelf, op voorwaarde dat ze pas op het laatst gepubliceerd worden, makkelijk te lossen zijn?

    Dit is de zaak van Lemer.

    Minstens twee weken geleden ben ik begonnen met dat classificeren en met die samenvatting, of die gedetailleerde inhoudsopgave die u me had gevraagd voor Lemer. Maar door mijn zenuwpijnen en mijn ontmoediging heb ik dat moeten onderbreken. - ik denk dat ik het maandag wel voor hem klaar heb.

- Trouwens, de prijs voor zo'n boek (waarvoor ik alleen maar een voorschot hoef te hebben) zou niet genoeg zijn voor me.

Maar voor alles, Les Fleurs du mal, Les Paradis, etc.

De groeten aan Lemer. Laat hem deze brief maar lezen, als u dat wilt.

De hartelijke groeten aan mevrouw Lejosne. Zeg haar dat ze vooral moet drinken op mijn gezondheid.

Uw toegewijde,

C.B.

    Die geldkwestie is absurd. Als het contract getekend was, dan zou ik alleen maar de betaling voor Les Fleurs du mal, Les Paradis  en Les Contemporains meteen opeisen (en dan nog zou ik de betaling voor Les Contemporains alleen maar in wissels vragen).
Voor Le Spleen de Paris,  daar heb ik hier een groot aantal fragmenten van die al gepubliceerd zijn, en de rest zal verdeeld worden tussen Charpentier die er al een paar heeft, Calonne en Yriarte.
- Voor de rest, als er aan het einde van deze maand niets getekend is, dan zal ik trachten naar Parijs te gaan om daar wat manieren te vinden om wat geld te verdienen.

Het artikel van Le Vieux Mauvais Sujet is gruwelijk.
Wat een slappe melkwei! En mijnheer Ganesco vindt het nog te bitter.

C.B.

  Inhoudsopgave     Volgende brief