Correspondentie Baudelaire: België, aan Édouard Dentu. Brussel, 18 februari 1866.

Charles Baudelaire
Brussel, België.

Alfred Stevens. Charles Baudelaire, correspondentie Brussel, België. Vertaling Charles Baudelaire, Vertalingen Vivienne Stringa.

Zoom Alfred Stevens. 1834-1933. Belgisch kunstschilder.

AAN ÉDOUARD DENTU
Brussel, zondag 18 februari 1866.

   De originele brief

 

Geachte heer,

    Twee jaar geleden zei u tegen mij dat indien ik iets over België zou schrijven, dat ik u dat dan moest mededelen. U dacht toen misschien aan een beschrijving van monumenten. De bruid is misschien te mooi geworden voor u.
Het gaat nu om een zedenschets, waar alles, of bijna alles, moet komen te staan, zonder de beschrijvingen mee te tellen, vooral over enkele steden waar imbeciele gidsen en routiniers niets hebben weten te ontdekken.

    Een van mijn goede vrienden, mijnheer Ancelle, zal u een heel gedetailleerde opzet overhandigen of laten overhandigen van het boek (een deel van minstens 10 vellen, 320 of 360 of 400 pagina’s ).
Het is een opzet dat gelezen moet worden door een uitgever, en niet een inhoudsopgave. België is momenteel dan nu een beetje in de mode, dankzij de Franse stommiteit.
Het wordt tijd dat de waarheid over België wordt verteld, net als over Amerika, dat andere Eldorado van de Franse smeerlapperij, - en dat er weer wordt verder gegaan met het werkelijk Franse ideaal.

    Het boek (of liever mijn aantekeningen) is zo overvloedig dat ik gedwongen zal zijn om erin te snijden, - wat niet zo’n ramp is. Er staan nodeloze herhalingen in.
– Stelt u zich eens voor in welke staat Proudhon zijn aantekeningen heeft achtergelaten.
Dat kan in een maand presenteerbaar worden gemaakt.
Maar ik heb gezworen dat ik geen zin meer schrijf zonder de garantie op een overeenkomst.
Ik wens op geen enkele wijze een onmiddellijk uitbetaalbaar bedrag, maar ik wens wel reeks betalingen in gedeeltes, al naar gelang ik de manuscriptdelen inlever.
Deze regeling is een uitstekende methode om het boek sneller af te maken, en de overeenkomst wordt ongeldig zodra ik het niet in zijn geheel inlever, of indien ik zou overlijden, etc, etc.
En ik zou in dat geval zelfs desnoods de terugbetaling van de voorschotten kunnen garanderen.

    Momenteel ben ik de eigenaar van al mijn boeken, zonder uitzondering.
Ik zou u misschien meer hebben willen leveren, maar één van mijn vrienden, die ik had opgedragen zich met mijn zaken te belasten, heeft met iemand een regeling getroffen die nog niet getekend is, en daarvan moet ik, met loyaliteit, de oplossing of de afzegging afwachten.

Met de meeste hoogachting,

Ch. Baudelaire.

Brussel, rue de la Montagne 28.

Het adres van mijnheer Ancelle is : Avenue de la Révolte, no. 11.

  Inhoudsopgave     Volgende brief