Correspondentie Baudelaire: België, aan Champfleury. Brussel, maandag 13 november 1865.

Charles Baudelaire
Brussel, België.

Hippolyte Boulenger.Charles Baudelaire, correspondentie Brussel, België. Vertaling Charles Baudelaire, Vertalingen Vivienne Stringa.

Zoom  Hippolyte Boulenger, 1837-1874. Belgisch kunstschilder.

AAN CHAMPFLEURY
Brussel, maandag 13 november 1865.

 

Beste Champfleury,

    Het spijt me dat ik zo lang gewacht heb om u te bedanken voor uw tweede boek over La Caricature.
Er zit een zekere nevelachtige en sombere geestestoestand in die u, zo u wilt, luiheid of melancholie kunt noemen, en die gelijk is aan de vermoeidheid die veroorzaakt wordt door een te grote activiteit.
Maar, diezelfde verwerpelijke geestestoestand laat ons al onze plichten verzaken, zelfs wanneer die heel aangenaam zouden zijn.

    Ik kan u niet heel precies verslag doen van de indruk die uw boek op mij heeft veroorzaakt.
Ik heb er wel uw drie grote goede eigenschappen in gevonden, namelijk gevoeligheid, goed humeur en gevoel van rechtvaardigheid.
Maar - en dat laat u misschien niet helemaal koud - ik heb door dit boek een heel bijzonder gevoel gekregen: het heeft in mij de herinnering aan een massa feiten, anekdotes, amusement, plezier en ook aan bijna vergeten indrukken opgewekt. Het heeft me terug in een tijd laten leven die alweer oud is.
Het heeft in mijn hoofd een schilderij opgefrist dat een beetje flets was geworden.

    Ik wil u bedanken voor alles wat ik er voor mij persoonlijk aan aangenaams in heb gevonden. Maar, echt, u heeft me een beetje teveel geëerd en een beetje te veel geciteerd.

    U komt vaak over de Boulevard des italiens.
Als u Julien Lemer mocht tegenkomen, vertel hem dan maar hoe het met mijn geestestoestand is, vertel hem dat ik me inbeeld dat: - ik nooit meer iets kan laten drukken, - dat ik geen cent meer kan verdienen, - dat ik mijn moeder noch mijn vrienden nooit meer zal zien, - en ten slotte, dat als hij desastreuze berichten voor me heeft, hij ze me dan liever gewoon vertelt dan me in onzekerheid te laten.

    Als u de aardige secretaris van ome Sainte-Beuve soms ziet, zeg hem dan dat hij de artikelen over Proudhon verzendt.

    Ik weet dat u op niet zo goede voet staat met Le Vieux Mauvais Sujet, maar als zijn artikel over Les Chansons des rues et des bois verschenen is, dan zou ik u zeer erkentelijk zijn indien u die mij wilt opsturen.

    U ziet zeker wel dat ik u schrijf als een man die door iedereen in de steek gelaten is.

Uw toegewijde

CH. BAUDELAIRE.

Hotel du Grand Miroir,

Rue de la Montagne,

Brussel.

  Inhoudsopgave     Volgende brief