Charles Baudelaire, correspondentie België. 11 mei 1864, Verboeckhoven, Ancelle, Collard, Michel Levy

Charles Baudelaire
Brussel, België

Charles Baudelaire, correspondentie Brussel, België. 11 mei 1864, aan Verboeckhoven,  aan Ancelle, aan Collard, aan Michel Levy, Vertalingen Vivienne Stringa


 Jan Massys Antwerpen 1509-c.1573. 
Rebus: « De wereld voedt veel dwazen. »
Rébus: « Le monde nourrit beaucoup de fous.»

AAN NARCISSE ANCELLE

Brussel, ongeveer 10 mei 1864.

   De originele brief

Beste Ancelle,
 

    Ik zal proberen deze week tijd te vinden om u te schrijven. Maar ik smeek u of u 50 frank naar Jeanne wilt sturen, in een enveloppe. (Jeanne Prosper, rue Sauffroy 17, Batignolles.)
Ik laat de prijs voor mijn lezingen nog even met rust, en die reserveer ik voor mijn hotelbaas, in Parijs.

    Ik heb u veel te vertellen. Maar vandaag is het niet mogelijk. Er is een artikel verschenen in L’Indépendance, maar die heb ik niet hier.

    Ik geloof dat die ongelukkige Jeanne blind wordt.

    Ik zal u over twee of drie dagen een betere brief schrijven. Ik heb het afgrijselijk druk.

    Ik stuur u dit reçu dat ik alvast van te voren heb gemaakt, om elk contact tussen haar en u te vermijden.

Charles.

AAN MADAME LÉOPOLD COLLART 

Brussel, 11 mei 1864.

Geachte mevrouw,

    Ik zou het zeer op prijs stellen indien u aanwezig wilt zijn bij mijn lezing van vandaag, woensdag 11 mei, over Théophile Gautier bij Le Cercle artistique.

Met de meeste hoogachting,

Ch. Baudelaire.

AAN EUGÈNE VERBOECKHOVEN

Brussel, 11 mei 1864.

Geachte heer,

    Ik zou het zeer op prijs stellen indien u aanwezig wilt zijn bij mijn lezing van vandaag, 11 mei, over Théophil Gautier, bij Le Cercle artistique.

Met de meeste hoogachting,

Charles Baudelaire.

AAN ALBERT LACROIX

Brussel, 11 mei 1864.

Geachte heer,

    Ik zou het zeer op prijs stellen indien u aanwezig wilt zijn bij mijn lezing van vandaag, woensdag 11 mei, over Théophile Gautier, bij Le Cercle artistique.

Met de meeste hoogachting,

Charles Baudelaire.

AAN MICHEL LÉVY

Brussel, 18 mei 1864.

Beste Michel,
 

    Hierbij uw eerste bladzijde die goed gecorrigeerd is. Het zat verschrikkelijk slecht in elkaar, zoals u kunt nakijken. Nu ik mag zeggen dat u hard bent, en meer dan hard.
Ik schrijf u om u te verzoeken het drukken van het boek uit te stellen tot het moment dat ik terug naar Frankrijk kom (zes weken!), voor meer veiligheid. Ik vraag u tegelijkertijd om het eerste deel van Les Histoires Extraordinaires voor het geval er lezingen over Poe komen, en na een paar dagen is het enige antwoord dat ik van u krijg: De proefdrukken.
En hoe moet ik nu naar Antwerpen, Gent en Brugge? Moet ik het geld ontberen dat ik daar kan verdienen om u te gehoorzamen? Nu zit ik vastgenageld in Brussel voor die proefdrukken. Nogmaals, ik verzoek u om dat tot eind juni uit te stellen.
Het vel met de opstelling kan heel goed in deze vorm blijven tot die tijd. Hierbij nog een reclameartikel waar u mee mag doen wat u wilt.

    Uw toegewijde,

    Maar alstublieft, antwoord me.

Ch. Baudelaire

Hotel du Grand Miroir
Rue de la Montagne.

AAN CAMILLE PICQUÉ

Brussel, ongeveer 21 mei 1864.

Geachte heer,

    Ik zou het zeer op prijs stellen indien u aanwezig wilt zijn bij mijn laatste lezing over Les Excitants, bij Le Cercle artistique, op maandag 23 mei.

Charles Baudelaire.

U mag vrienden of familie meenemen.