Baudelaire, correspondentie. Brussel, België. Aan Narcisse Ancelle, 1 januari 1865.

Charles Baudelaire
Brussel, België.

Émile Claus.Charles Baudelaire, correspondentie Brussel, België. Vertaling Baudelaire, Vertalingen Vivienne Stringa.

Zoom Émile Claus, 1849-1924. Belgisch kunstschilder.


AAN NARCISSE ANCELLE
Brussel, 1 januari 1865.


Beste vriend,

     Donderdag 29 december heb ik u een brief gestuurd die u vrijdagochtend om 10 uur had moeten hebben.
Omdat ik noch zaterdagochtend, noch zaterdagavond, noch vanochtend zondagochtend 1 januari een antwoord van u heb gehad, kan ik vrezen dat deze brief kwijt is geraakt, of zelfs gestolen, want hij zag er zwaar uit.

     Deze brief bevatte het volgende:

- een verzoek om 100 frank met gesigneerd reçu;

- diverse aanbevelingen, betrekking hebbend op kunstvoorwerpen die in Parijs zijn achtergebleven

- en ten slotte een lommerdbrief waarvan de termijn 26 december jongstleden afliep, en die ik u vroeg te verlengen in afwachting van mijn terugkeer.

     Indien u deze brief niet ontvangen heeft, dan moet u onmiddellijk deze hierbij gevoegde brief aan de directeur van de Lommerd geven in de Rue Joubert, zodat hij het voorwerp vrijwaart van wederverkoop door iemand anders dan mij of u.

     U moet weten dat voor dergelijke grootse lommerdbrieven er geen handtekening vereist is van degene die afstand doet.
Het zijn waardepapieren van de toonder.

     Het niet hebben van die 10 frank was erg naar voor me gisteren en vanochtend, maar het is minder erg dan de ongerustheid voor mijn klok, mijn tekeningen, etc.

Geheel de uwe.

Ch. Baudelaire.

Rue de la Montagne.

Hôtel du Grand Miroir, Bruxelles.

Ik heb geprobeerd te veronderstellen dat u afwezig was, maar het is niet de tijd dat u afwezig bent.
Indien u ziek bent, laat madame Ancelle me dan een briefje schrijven.