Baudelaire, correspondentie Brussel, België. Aan Antoine Arondel.

Charles Baudelaire
Brussel, België.
Aan Antoine Arondel.

Pieter Snyers.Belgisch kunstschilder. Charles Baudelaire, correspondentie Brussel, België.Aan Antoine Arondel Vertaling Charles Baudelaire, Vertalingen Vivienne Stringa.

Zoom Pieter Snyers, 1681-1752. Belgisch kunstschilder.


AAN ANTOINE ARONDEL
Brussel, 26 augustus 1864.

 

    Ik begrijp helemaal niets van uw brief, ik bedoel van het belang van uw aanbeveling.


    Ik herinner me dat ik tegen mijnheer Matigny zei dat ik uit België terug zou komen met genoeg geld om hem 4000 of 5000 frank te geven.

 

    Maar ik ben volledig bedrogen hier. Ik kende die Belgische heren hier niet.
Ik wilde voor een paar jaar in één keer afstand doen van drie of vier boeken die van mij zijn. Ik dacht toen aan mijnheer Lacroix.
Maar het bleek dat deze voor mij was gewaarschuwd door het kliekje van Hugo; oude rancunes.

    Voor wat betreft de openbare lezingen, die overigens wel een groot succes waren, ben ik zo bedrogen dat ik het niet eens durf te vertellen. Ik had geen schriftelijke overeenkomst.

    Kortom, ik moest toen een boek gaan schrijven over België, zodat mijn reis niet helemaal tevergeefs was geweest en om een gedeelte te betalen van mijn uitgaven. Maar ik moet daarvoor wel dit land zorgvuldig gaan bezoeken, waardoor mijn terugkomst met een maand is uitgesteld. Morgen of overmorgen vertrek ik om die rondreis van stad tot stad te maken.
Ik heb naar Parijs geschreven naar een zakenagent om met een boekverkoper in Parijs te onderhandelen voor die affaire met mijn drie boeken, en ik heb hem carte blanche gegeven.
Ik geloof alleen wel dat hij voor mij zal moeten onderhandelen tegen zoveel per oplage, in plaats van in één keer afstand te doen van de waarschijnlijke winst van meerdere jaren, waardoor dat kleinere resultaten zal opleveren achter elkaar.

    En dus zal ik me voor wat betreft uw schuldeis in dezelfde situatie bevinden als eerst, dat wil zeggen dat ik spaarzaam genoeg moet zijn om opeenvolgende betalingen te doen, per trimester waarschijnlijk. Het is duidelijk dat wanneer de zaak eenmaal gesloten is, het deel voor mijnheer Matigny al bepaald is.
Maar ik waarschuw u dat als hij de bedoeling kenbaar maakt dat hij een schandaal wil maken en me wil gaan vervolgen, ik dan besluiten zal om niet naar Frankrijk terug te keren (hoe onaangenaam het ook voor me is om hier te wonen), al was het alleen maar om aan zijn lange brieven en zijn lange preken te ontsnappen.
Mijnheer Matigny maakte mijn leven in Parijs onverdraaglijk. Ik ben voor u hier naartoe gekomen, met heel wat illusies.
Maar het is een mislukte campagne gebleken. Ik moet een andere manier vinden.

    Als ik naar Parijs terugga, zal mijn eerste zorg zijn me te informeren over het resultaat van mijn verkooponderhandeling, en van het bod dat ik mijnheer Matigny kan doen.

Uw toegewijde,

Ch. Baudelaire

Ik heb het adres van mijnheer Matigny.

Ik veronderstel dat Namen, Antwerpen en Malines, die ik al een beetje ken, en Luik, Gent, Brugge, Doornik, Audenarde etc. me niet meer dan een maand zullen vasthouden.

Ik waarschuw u, als het u mocht interesseren, dat er hier ondanks de Belgische afzetterij nog mooie zaken te doen zijn in houtsculptuur en mooi aardewerk.
Niet in Brussel, uiteraard.
En ook in schilderijen, maar dan wel in de primitieven.

   Aan Antoine Arondel.