Correspondentie Baudelaire, aan Malassis. Parijs, 11 december 1856.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
Tweede deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

AAN AUGUSTE POULET-MALASSIS
Parijs, 11 december 1856.

 

Beste vriend,

     Hier is uw reçu. Uw wissel is bij Tenré, 18, rue Lafitte, in wie ik een oud collega- kameraad heb gevonden, en die heel welwillend die twintig dagen te laat die op de wissel stonden niet wilde meerekenen.
Maar hij heeft me toch twee dagen de tijd gevraagd.
Als hij me de wissel teruggeeft, dan kan ik van uw aanbod gebruik maken, en van uw goede wil.

Reçu van mijnheer Poulet-Malassis, drukker en boekhandelaar in Alençon, een wissel ter hoogte van 200 frank, te boeken op de rekening van vier wissels met een gezamenlijke waarde van 500 frank, bedrag overeengekomen tussen ons voor de oplage van duizend exemplaren voor twee boeken elk, het eerste boek getiteld Cabinet esthétique, het tweede getiteld Les Fleurs du mal, die mijnheer Poulet-Malassis van mij koopt, waarvan een overeenkomst opgemaakt zal worden in januari, gebaseerd op de tussen ons uitgewisselde brieven van 8 tot en met 10 december.

Ch. Baudelaire.

Geheel de uwe.

C.B.

WISSEL OP NAAM
24 december 1856.

 

     Op vierentwintig januari aanstaande zal ik mijnheer Cousinet, of op zijn order, de somma van tweehonderd frank, waarde ontvangen in de vorm van handelswaar.

Charles Baudelaire.

19, quai Voltaire.

200 frank.

  Inhoudsopgave     Volgende brief