Correspondentie Baudelaire, aan Alfred Delvau. Parijs, 12 juli 1857.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
Tweede deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

AAN ALFRED DELVAU
Parijs, 12 juli 1857.

 

Beste Delvau,

    Een aantal dagen geleden heeft mijnheer Sédixier me om een exemplaar laten vragen van Les Fleurs du mal om er verslag van te doen.
Ik richt me tot uw vriendschap om dit artikel te verhinderen, indien dit, uit onhandigheid of anderszins, (want ik ken de naam van de redacteur niet) opnieuw aanleiding zou geven tot beslaglegging.

    Formaliseert u zich niet over de botte manier waarop ik u mijn vrees tentoonspreid.
  Met veel vriendschappelijkheid hoeft u geen gevaar te zien daar waar er werkelijk gevaar is.

Geheel de uwe,

Ch. Baudelaire.

  Inhoudsopgave     Volgende brief