Charles Baudelaire aan Auguste Poulet-Malassis. Parijs, vrijdag 4 mei 1860.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
Tweede deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

 

AAN AUGUSTE POULET-MALASSIS
Parijs, vrijdag 4 mei 1860.

 

Beste vriend,

    Ik vind het zeer spijtig dat ik mijn necrologienoot niet zie, die in feite ook best wel gecompliceerd is, en mijn laatste blad, daarin zie ik gelukkig dat de technische noot is weggehaald, maar die heb ik vluchtig gelezen.
U had het drukken van uw drie bladzijden vast gereserveerd voor morgen, zaterdag.
Zondag is een verloren dag voor een drukkerij.
Als ik ze zondag kan ontvangen, dan heeft u ze maandag.
Zonder herschrijvingen.

    Als de bladzijde met de necrologienoot toch is gedrukt, stuur mij die dan ook maar, met het laatste vel.
Er stond daar een J.G.T., in plaats van een J.G.F., waardoor ik bang was dat dezelfde fout boven de opdracht zou staan.

    Ik heb nog een noot over de Engelse kranten.

    Hoe groot wordt de oplage, en hoeveel exemplaren van extra vellen?
Ik hoop dat u  mijn vraag niet als een onbeleefdheid interpreteert. Ik bedoel: Hoeveel exemplaren offeren wij maximaal, zonder iets van de officiële oplagecijfers te onttrekken, op aan de kranten, mijn vrienden en de uwe?

    Hoe gaan we ervoor zorgen dat Pincebourde de distributie goed doet en aan alle kranten denkt waar we een publiciteit tussendoor kunnen laten glippen? Misschien een citaat?

    Als ik zondag niet kan inzien waar ik u om vraag, zweer mij dan dat u de noot van de Quincey absoluut goed heeft gecorrigeerd en dat u geen eigen stijldommigheden heeft gevonden in het laatste vel.

    U heeft zeker wel gezien dat deze noot u enkele onaangenaamheden brengt over Pontmartin en de Engelse kranten.

    De Posterijen zijn beter dan de heer Amédée Marteau.

    Christophe vertelt me dat hij 1 augustus niet in Parijs is.
Er goed aan denken dat het geld niet aan de conciërge gegeven moet worden zonder verklaring noch reçu.

Uw toegewijde,

C.B.

Antwoord.

 

10 mei.                      1000

1000       Voor dhr. Jousset, butler van het hôtel de Dieppe, rue d’Amsterdam.

10 mei.                      400    Bij Malassis, Parijs.

Christophe klaagt altijd over uw beloftes die u niet nakomt wat betreft de Emaux et Camées.

1.                                        Biografische noot.

2.                                        Laatste blad.

3.                                Hoeveel exemplaren voor de kranten?

4.                                Hoeveel voor vrienden?

5.                                Buiten dit, heeft u goed gecorrigeerd?

6.                                Tips voor Pincebourde.

  Inhoudsopgave     Volgende brief