C. Baudelaire. Overdracht voor Alphonse Lécrivain. Parijs, 18 juni 1863.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
Tweede deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

 

OVERDRACHT VOOR ALPHONSE LÉCRIVAIN
Parijs, 18 juni 1863.

 

    Ik doe afstand aan de heer Lécrivain, aan wie ik de somma van zeshonderd vijfentwintig frank schuldig ben, het recht dit zelfde bedrag te ontvangen over de prijs van de twee nouvellen getiteld: Le Mystère de Marie Roget en Le Domaine d’Arnheim et le cottage de M. Landor, die tezamen minstens vijf bladzijden beslaan, waarvan het eerste gedeelte de 10e augustus in de Revue Nationale moet verschijnen.

Charles Baudelaire.

Rue d’Amsterdam 22.

  Inhoudsopgave     Volgende brief