Baudelaire, correspondentie. Aan Louis-Stanislas Godefroy. Parijs, december 1846.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
eerste deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

WISSEL
Parijs, 1 december 1846.

    De eerste januari achttienhonderd zevenenveertig zal ik betalen aan mijnheer Porée of aan zijn waarnemer de somma van honderdvijftig frank, waarde ontvangen in koopwaar.

Baudelaire Dufaÿs.

Rue de Tournon 7.

Bon voor 150 frank.

AAN LOUIS-STANISLAS GODEFROY
Parijs, december 1846.

 

Geachte heer,

    Gaarne zou ik u willen verzoeken de volgende brief onmiddellijk aan mijnheer Lireux te geven, die geadresseerd is aan de heren leden van het comité.
Mijnheer Lireux, die mij eertijds aan La Société had voorgesteld, zal de advocaat zijn voor mijn verzoek aan deze heren.

Met de meeste hoogachting,

CHARLES BAUDELAIRE DUFAYIS.

AAN DE LEDEN VAN HET COMITÉ VAN LA SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES
Parijs, december 1846.

 

Geachte heren,

    Ik veronderstel dat de urgentie en buitengewone behoeften het mij mogen veroorloven om aan La Société een geldbedrag van 200 franc te vragen. Een van mijn novelles, La Fanfarlo, ligt momenteel bij de drukkerij.
Ten gevolge hiervan is men mij een bedrag van 31 franc schuldig - vanwege de bijdrage en andere kosten.
Het is voor mij gemakkelijk om de Société onverwijld terug te betalen, ten eerste door het kopiëren, en ten tweede door de reproductie. Een van mijn romans, L'Homme aux Ruysdaëls, zal binnenkort verschijnen in L'Epoque, en ik sta erop om een novelle van M. Godefroy beschikbaar te stellen, Le Prétendant malgache, die ik u al lang toegestuurd had moeten hebben, maar die ik domweg vergeten was bij mij thuis.

    Ik veronderstelde dat alle vertragingen die de publicatie van La Fanfarlo in de weg stonden mij het veroorloofden om u onmiddellijk te vragen om dit kleinzielige geldvraagje, dat toch zo belangrijk is voor me, zelfs voor de vernieuwingvan het comité, indien dit plaatsvindt.

Met de meeste hoogachting,

CHARLES BAUDELAIRE DE FAYIS.

  Inhoudsopgave     Volgende brief