Baudelaire, correspondentie, aan Adolphe Autard De Bragard. Île Bourbon. 20 oktober 1841.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
Zijn jeugd

Vertalingen Vivienne Stringa.

AAN ADOLPHE AUTARD DE BRAGARD
Île Bourbon. 20 oktober 1841.

19 jaar oud

 

Geachte mijnheer Autard,

     U vroeg me om een paar verzen uit Mauritius voor uw vrouw, en ik ben u niet vergeten.
Aangezien het netjes en behoorlijk is dat verzen van een jonge man, gericht aan een dame, eerst in handen komen van haar man voordat zij ze krijgt, stuur ik ze eerst naar u, zodat u ze alleen maar aan haar moet laten zien indien het u bevalt.

     Sinds ik bij u ben weggegaan, heb ik vaak aan u gedacht en ook aan uw goede vrienden.
Ik zal zeker niet de prettige ochtenden vergeten die u mij geschonken heeft, u, mevrouw Autard en M. B…

     Als ik niet zoveel van Parijs zou houden en het niet zo zou missen, dan zou ik zolang als mogelijk was bij u willen blijven, en dan zou ik u dwingen om van me te houden en me wat minder barok te vinden dan ik eruit zie.

     Het is niet waarschijnlijk dat ik terug kom naar Mauritius, of het moet zo zijn dat het schip waarop ik naar Bordeaux vertrek (de Alcide) er een paar passagiers gaat ophalen.

Hier is mijn sonnet:

In het land vol geuren dat de zon streelt,

Zag ik in een inham van amberkleurige tamarinden

En palmbomen waaruit luiheid regent op de ogen

Een creoolse dame met onbekende charmes.

 

Haar gelaatskleur is bleek en warm; de bruine tovenares

Heeft in haar nek edel gemanierde airs;

Groot en slank lopend als een jaagster,

Haar glimlach kalm en haar ogen zelfverzekerd.

 

Indien u, Madame, naar het echte land van Glorie zou gaan,

Op de oevers van de Seine of de groene Loire,

Mooi, waardig om de antieke landgoederen te sieren,

 

Dan zou u, beschut tegen de schuimige inhammen,

Duizend sonnetten doen kiemen in des dichters harten,

Die door uw ogen meer onderworpen zouden worden dan de zwarten.

 

Dus, ga ik op u wachten in Frankrijk.

Hartelijke groeten aan madame Autard.

C. Baudelaire.

 Generaal Aupick aan Alphonse Baudelaire.
 Kapitein Saliz aan generaal Aupick.

  Inhoudsopgave     Volgende brief