Baudelaire aan Joseph Méry Half mei 1860.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
Tweede deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

 

REÇU
14 mei 1860.

105 frank.

Ontvangen van de heer Crépet de somma van honderd en vijf frank, als rekening voor recensieteksten.

Ch. Baudelaire.

     50
     110
     100
     205
     40
     162
     105
     772

AAN JOSEPH MÉRY
Half mei 1860.

 

    Het schijnt dat de nieuwe soldaten mogen meedingen om een plaats in Saint-Cyr, maar tot welke leeftijd?
Tijdens hun verblijf in het regiment kunnen ze zodoende literaire en wetenschappelijke lessen volgen voor een bepaalde tijd, en blijven dan soldaat in het geval dat zij geen plaats krijgen toegewezen.

    Dit onderwerp is zeer belangrijk voor een jonge man met al zeer grote talenten die zelf graag wil profiteren van zijn avontuur om zijn onderbroken studie te kunnen voortzetten.

    Geachte heer, met de meeste hoogachting wil ik u gaarne bedanken voor alles wat u doet en ook voor uw uitstekend goede bedoelingen.

Charles Baudelaire.

  Inhoudsopgave     Volgende brief