Baudelaire aan Alphonse de Calonne. Parijs, 10-13 februari 1860.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
Tweede deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

 

AAN ALPHONSE DE CALONNE
Parijs, 10 februari 1860.

 

OBSESSION

[Gedicht als hierboven]

Ch. Baudelaire.

 Ik ben zo druk en zo ongelukkig dat ik les Expositions rétrospectives vanochtend nog niet af had.
Schrijf me iets terug en met drie uur werk zal alles af zijn.

AAN ALPHONSE DE CALONNE
Parijs, 13 februari 1860.

 

     Ik zweer u dat het uw fout is. Ik heb u drie dagen geleden, als het niet meer is, verzen gestuurd en ik had gezegd dat ik me te laat voelde, en ik verzocht u toen me te vertellen of u echt veel hechtte aan dat artikel in kwestie.
Geen antwoord, ik heb toen het artikel niet afgemaakt.

     Nu komt uw vraag (gedateerd op de 12e) de 13e aan.
Is er nog tijd? Zo ja, dan heeft u het bij uw avondeten.

C.B.

U zegt: vandaag is er nog tijd - maar u zegt het me gisteren.

Hoe dan ook, ik zal niet boos worden dat ik gedwongen ben het af te maken, omdat ik er al aan begonnen ben.

  Inhoudsopgave     Volgende brief