Baudelaire aan Alexandre-Louis Cousinet, Parijs, 16 augustus 1858.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
Tweede deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

AAN ALEXANDRE-LOUIS COUSINET
Parijs, 16 augustus 1858.

 

    Ik geef toestemming aan mijnheer Cousinet om de somma van vijfhonderd frank te ontvangen over de prijs van mijn artikelen bij La Revue contemporaine; deze overdracht wordt gedaan als vervanging van de wissel van dezelfde waarde met de termijn van 15 augustus 1858.

Charles Baudelaire.

Tevens zal er rente worden berekend vanaf 15 augustus 1858.

Wissel Cousinet-Valentin.

15 augustus 1858.

  Inhoudsopgave     Volgende brief