Guillaume Apollinaire Bestiarium of Middeleeuws Dierenboek (1)

Le Bestiaire, Guillaume Apollinaire Bestiarium of Middeleeuws Dierenboek, of de Processie van Orpheus, Poëzie. VertalingVivienne. Vertalingen Vivienne Stringa

  Het middeleeuws dierenboek Le bestiaire, in het Nederlands Bestiarium, werd ook wel Livre des natures des animaux genoemd. Het had in eerste instantie als doel op een eenvoudige manier de Christenmoraal te onderwijzen.
Naar de traditie van de Physiologus, worden dieren in het Bestiarium gepersonifieerd. Ook worden er gevoelens en karakters aan de dieren gegeven die vergelijkbaar zijn met die van de mens, zodat dit als voorbeeld kon dienen om preken te illustreren. Bestiaria waren gebaseerd op het idee zoals dat in Genesis verteld wordt. Er is een hiërarchische relatie tussen alle wezens die door God geschapen zijn, en de Mens staat daarin bovenaan.
Boethius vergelijkt in zijn beroemde Consolation de Philosophie de mensen op deze manier met de dieren, afgedwaald van het Goede. Dit is een van de meest gelezen teksten in de Middeleeuwen.
Bestiaria verschijnen in Engeland in de XIIe eeuw, bestemd voor de aristocratie.
Daarna verspreiden ze zich in het Noorden van Frankrijk en in Normandië. De Bestiaria in het Latijn zijn alleen bestemd voor de geestelijken; de Bestiaria in het Frans voor de leken. Veel schrijvers grepen dit genre aan om spirituele, filosofische of ridderlijke bestiaria te schrijven.

Bestiaria in het Latijn beginnen altijd met wilde dieren en in het bijzonder de leeuw. Daarna komen de huisdieren, dan de kleine dieren, zoals mieren, vogels, insecten, monsters en wormen.
De Franse Bestiaria beginnen meestal met de leeuw, en gebruiken verschillende categorieën dieren door elkaar om een Bestiarium van Christus te vormen. De manuscripten zijn geïllustreerd, en de iconografie moet aan strikte codes voldoen.
De volgende afbeeldingen van le Bestiaire van Apollinaire zijn geïllustreerd door Raoul Dufy.

 

Bestiarium of Middeleeuws Dierenboek
Guillaume Apollinaire

 

 Guillaume Apollinaire,Le Bestiaire,Orphée. De gedichten uit le Bestiaire, het Bestiarium, zijn geïllustreerd met houtgravures van Raoul Dufy, Vertalingen, Vivienne StringaOrphée

Bewonder de opmerkelijke macht
En het adellijke van de lijn :
Zij is de stem die het licht laat horen
En waarvan Hermes Trismegistus in zijn Pimander spreekt.

 Guillaume Apollinaire,Le Bestiaire, De schildpad. de gedichten uit le Bestiaire, het Bestiarium, zijn geïllustreerd met houtgravures van Raoul Dufy, Vertalingen, Vivienne StringaDe schildpad

Magische Thrace, o delirium !
Mijn zekere vingers laten de lier klinken
De dieren gaan over tot geluiden
Van mijn schildpad, van mijn liederen.

 Guillaume Apollinaire, Het paard,Le Bestiaire, de gedichten uit le Bestiaire, het Bestiarium, zijn geïllustreerd met houtgravures van Raoul Dufy, Vertalingen, Vivienne StringaHet paard

Mijn wrede formele dromen zullen je kunnen overlappen,
Mijn lot met een gouden rijtuig zal jouw mooie koetsier zijn
Die als tot razernij gespannen teugels zal hebben,
Mijn verzen, toonbeelden van alle poëzie.

 Guillaume Apollinaire,Le Bestiaire,De geit van Tibet. de gedichten uit le Bestiaire, het Bestiarium, zijn geïllustreerd met houtgravures van Raoul Dufy, Vertalingen, Vivienne StringaDe geit van Tibet

De haren van deze geit en zelfs
Die van goud waarvoor Jason zoveel
moeite deed, zijn niets waard bij de prijs
Van de haren waarop ik zo verliefd ben.

 Guillaume Apollinaire,Le Bestiaire, De kat. De gedichten uit le Bestiaire, het Bestiarium, zijn geïllustreerd met houtgravures van Raoul Dufy, Vertalingen, Vivienne StringaDe kat

Ik wens in mijn huis:
Een vrouw met haar verstand,
Een kat tussen mijn boeken door,
Vrienden in alle seizoenen
Zonder welke ik niet kan leven.