Guillaume Apollinaire Bestiarium of Middeleeuws Dierenboek.(3)

Le Bestiaire, Guillaume Apollinaire Bestiarium of Middeleeuws Dierenboek, of de Processie van Orpheus, Poëzie. VertalingVivienne. Vertalingen Vivienne Stringa

 Guillaume Apollinaire,Le Bestiaire, De olifant. De gedichten uit le Bestiaire, het Bestiarium, zijn geïllustreerd met houtgravures van Raoul Dufy, Vertalingen, Vivienne StringaDe olifant

Als een olifant zijn ivoor heeft,
Heb ik in mijn mond een kostbaar goed.
Paarse dood ! ... Ik koop mijn glorie
Voor de prijs van melodieuze woorden.

 Guillaume Apollinaire,Le Bestiaire, Orpheus.Kijk die smerige groep. De gedichten uit le Bestiaire, het Bestiarium, zijn geïllustreerd met houtgravures van Raoul Dufy, Vertalingen, Vivienne StringaOrpheus

Mooie dagen, muis van de tijd,
U knaagt beetje bij beetje mijn leven.
God! Ik word achtentwintig jaren,
En heb die slecht geleefd, tot mijn benijd.

 Guillaume Apollinaire,Le Bestiaire, De rups. De gedichten uit le Bestiaire, het Bestiarium, zijn geïllustreerd met houtgravures van Raoul Dufy, Vertalingen, Vivienne StringaDe rups

Het werk leidt tot rijkdom.
Arme poëten, laten we werken!
De rups die onophoudelijk hard werkt
Wordt de rijke vlinder.

 Guillaume Apollinaire,Le Bestiaire, De vlieg. De gedichten uit le Bestiaire, het Bestiarium, zijn geïllustreerd met houtgravures van Raoul Dufy, Vertalingen, Vivienne StringaDe vlieg

Onze vliegen kennen liederen
Die zij in Noorwegen leerden
Van Ganische vliegen, die de
Goddelijkheden van de sneeuw zijn.

 Guillaume Apollinaire,Le Bestiaire, De vlo. De gedichten uit le Bestiaire, het Bestiarium, zijn geïllustreerd met houtgravures van Raoul Dufy, Vertalingen, Vivienne StringaDe vlo

Vlooien, vriendinnen, minnaressen zelfs,
Wat zijn ze wreed degenen die van ons houden !
Al ons bloed stroomt voor hen.
De geliefden zijn ongelukkig.