Correspondentie Charles Baudelaire, aan Champfleury, Parijs, 15 maart 1853.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
Tweede deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

AAN CHAMPFLEURY
Parijs, 15 maart 1853.

 

Beste vriend,

    Eergisteren, zondag, heb ik direct nadat ik bij u weg was gegaan, de aan mij opgedragen boodschap uitgevoerd en het geld gegeven aan een man in uniform die als conciërge dient bij het ziekenhuis, en niet aan Barbara zelf.

    Voor wat betreft datgene wat ik u vandaag opstuur, dat zult u misschien niet gebruiken, of misschien denkt u dat het nuttig is het te veranderen. Ikzelf had gedacht dat het goed was om een wat langere noot te maken, omdat de Engelse lezers dat kleine wereldje in kwestie niet kennen.

    Dankzij de welwillendheid van één van de personages die in het wereldje leefden dat beschreven wordt door mijnheer Champfleury in L’Histoire de Mademoiselle Mariette, en door mijnheer Henri Murger in Les Scènes de la vie de bohème, hebben wij een sleutel van het werk dat wij vandaag aan het publiek presenteren.
Wij gaan er van uit dat, zowel voor onze lezers als voor ons, de enorme vrijheid en de onpartijdigheid die uiteraard voorafgegaan zijn aan het maken van deze sleutel voldoende zijn om te bewijzen dat deze de echte is.

GÉRARD: - CHAMPFLEURY
AUTEUR van het boek, en van:
Chien-Caillou;
Les Noirau;
Les Comédiens de province;
Les Deux Cabarets d’Auteuil;
Les Excentriques;
Contes vieux et nouveaux;
Les Trios des Chenizelles;
Les Trois Oies de Noël;
Les Souffrances du professeur Delteil;

Van verschillende pantomimes,
En van verschillende kunstartikelen.

- Een van de voornaamste adepten van de zogenoemde Réaliste- school, die beweert de studie van de natuur en de studie van zichzelf in de plaats te zetten voor de klassieke waanzin en de romantiek waanzin.

STREICH: - HENRY MURGER,
Auteur van:
Scènes de la vie de bohème,
Scènes de la vie de jeunesse,
Le Quartier Latin,

En andere novellen. – Een van de romanciers van La Revue des Deux Mondes.
DE VILLIERS : - THÉODORE DE BANVILLE

De enige schrijver die werkelijk slecht behandeld is in dit boek, en wat de auteur er ook over mag zeggen, hij is de meest virtuoze poëet van de nieuwe jonge lichting, en wel zo dat hij de kunst van het dichten gereduceerd heeft tot zuiver mechanische procédés, en dat hij kan onderwijzen hoe dichter te worden in vijfentwintig lessen.
Uitvinder van de stijl met de corrigeersteen.

Auteur van:
Les Cariatides,
Les Stalctides.

GIRAUD: Pierre Dupont

Tegenovergestelde van de vorige, volksdichter, onvermoeibare chansonnier, had het geluk de Februari-revolutie te kennen, en aan zijn reputatie van herdersdichter de ascendant van revolutionairdichter te verbinden.
Zijn werk is nu talrijk. Hij componeert zelf de muziek van zijn chansons. THOMAS: FRANÇOIS BONVIN
Uitmuntend schilder, verstandig en positief denker, adept van de École Réaliste, beeldt vooral graag het gezinsleven uit en huishoudgerei.

DE KATTENDICHTER: CHARLES BAUDELAIRE,
Een van de beste vrienden van de auteur, samen met Pierre Dupont, en François.

 

 
1 Champfleury (1821-1889), een Franse schrijver.

  Inhoudsopgave     Volgende brief