Correspondentie Charles Baudelaire, aan Armand Dutacq, Parijs, zondag 6 februari 1853.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
Tweede deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

AAN ARMAND DUTACQ 1
Parijs, zondag 6 februari 1853.

 

     Vanochtend heb ik dan eindelijk mijnheer La Guéronnière gezien, uw raad opvolgend. Hij heeft mijn verzoek volledig goedgekeurd, plaatsing in de rubriek: Variétés, VAN TWEE OF DRIE STUKKEN, TEN HOOGSTE. – Ik was heel discreet. – Hij zal het er ongetwijfeld nog met u over hebben. – De stukken zijn geweldig, ik heb nu dus alleen nog maar uw welwillendheid nodig, die mij, en dat denk ik, niet zal ontbreken.
Het eerste stuk dat ik u ga geven, morgen of overmorgen, heet L’Homme des foules.

Met de meeste hoogachting,

Ch. Baudelaire

    P.S. – Ik heb bovendien gesproken met mijnheer La Guéronnière over een serie korte novellen, getiteld: La Vie militaire, die ik over twee of drie maanden bij u zou willen publiceren, dat wil zeggen in april of in mei, - hij zei tegen me dat dit van u afhing. – Zou u dat willen?

Uw geheel toegewijde,

C.B.

 
1 Armand Dutacq (1810-1856), een Franse journalist.

  Inhoudsopgave     Volgende brief