Correspondentie Baudelaire. Contract, 3 augustus 1855.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
Tweede deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

CONTRACT
3 augustus 1855.

 

    Tussen mijnheer Charles Baudelaire, wonende te Parijs, rue de Seine-Saint-Germain 27,

    enerzijds,

    En de heren Gebroeders Michel Lévy, tevens wonende te Parijs, rue Vivienne 2 bis, anderzijds

    Is overeengekomen het navolgende:

    Mijnheer Charles Baudelaire verkoopt aan de heren gebroeders Michel Lévy die dit aanvaarden, het volledige en gehele eigendomsrecht van het recht op drukken, publicatie en verkoop van zijn volledige vertaling van Histoires extraordinaires van Edgar Poe.

    Het werk zal bestaan uit twee delen dat het materiaal bevat van tien of elf vel druks op imperiaalpapier; deze zullen verschijnen op de volgende manier: de ene met de titel Histoires extraordinaires, de andere met de titel Nouvelles histoires extraordinaires.

    Als beloning voor deze verkoop zal mijnheer Charles Baudelaire voor iedere oplage per deel, ongeacht verkoop, een twaalfde van de prijs ontvangen zoals die op de catalogus van de heren gebroeders Michel Lévy staat.

    Voor het geval de gebroeders Michel Lévy het boek gedurende een jaar lang uitverkocht zouden laten zijn, krijgt mijnheer Charles Baudelaire zijn eigendom weer terug.

    De heren gebroeders Michel Lévy behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om in hun uitgaven in-4º, ook wel de twintig cent genoemd, op zijn minst de helft van de inhoud te publiceren van de twee delen die mijnheer Charles Baudelaire hen heden verkoopt, en dit zonder enige bezoldiging voor deze laatstgenoemde.

De heren gebroeders Michel Lévy komen overeen om een eerste oplage te maken van vijftienhonderd exemplaren.

    Mijnheer Charles Baudelaire zal nooit vertalingen van werken van Edgar Allan Poe mogen publiceren zonder deze eerst aan de heren gebroeders Michel Lévy aan te bieden die het recht zullen hebben dit te weigeren of te aanvaarden en dit onder de dezelfde voorwaarden als die van deze huidige overeenkomst.

    In tweevoud opgemaakt te Parijs d.d. drie augustus achttienhonderd vijfenvijftig.

Akte goed bevonden.

Charles Baudelaire.

Akte goed bevonden.

Gebroeders Michel Lévy.

  Inhoudsopgave     Volgende brief