Correspondentie Baudelaire, aan Mme Aupick. Parijs, 30 december 1856.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
Tweede deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

AAN MADAME AUPICK
Parijs, dinsdag 30 december 1856.

 

2 uur 5 minuten.

Lieve moeder,

     Ik vraag u duizend maal pardon. Ik had me zo verheugd om u vandaag te zien, maar ik moet echt wegens een onvoorziene noodzaak weg van huis zijn op hetzelfde tijdstip, en ik schrijf u dit briefje uit angst dat u tevergeefs naar Hôtel Voltaire zou gaan.

Wilt u alstublieft een briefje geven aan de loopjongen.

Hij is betaald.

Charles.

Tot morgen.

CONTRACT
30 december 1856.

 

Opgemaakt tussen de heren Poulet-Malassis, Eugène De Broise, drukkers en boekhandelaren te Alençon enerzijds,

En mijnheer Charles Baudelaire, litterator,  anderzijds,

Is overeengekomen het volgende :

Mijnheer Ch. Baudelaire  verkoopt aan de heren Poulet-Malassis en Eugène De Broise twee werken, te weten: de eerste Les Fleurs du mal, de tweede Bric-à-brac esthétique.

Mijnheer Charles Baudelaire zal Les Fleurs du mal twintig januari aanstaande aanleveren en Bric-à-brac esthétique aan het einde van de maand februari.

Iedere oplage zal duizend exemplaren inhouden.

Als prijs voor deze verkoop zal mijnheer Charles Baudelaire voor elk gedrukt exemplaar, verkocht of niet verkocht, vijfentwintig cent ontvangen, ofwel een achtste van de prijs zoals deze in de catalogus van de heren Poulet-Malassis en Eugène De Broise staat.

Mijnheer Charles Baudelaire draagt het verbod op zich om het geheel of het gedeelte van het materiaal welke de twee boeken bevatten, te reproduceren, in welke vorm dan ook.

Mijnheer Charles Baudelaire zal genoemde werken of één dezer werken niet mogen aanbieden aan enig andere boekhandelaar, behalve in het geval dat de heren Poulet-Malassis en Eugène De Broise in hun winkel slechts nog een heel klein aantal exemplaren hebben liggen welke zij weigeren te herdrukken.

In tweevoud opgemaakt, te Parijs, d.d. dertig december achttienhonderd zesenvijftig.

AUG. POULET-MALASSIS                CH. BAUDELAIRE.

  Inhoudsopgave     Volgende brief