Correspondentie Baudelaire, aan Mme Aupick. Parijs, 13 september 1856.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
Tweede deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

AAN MADAME AUPICK
Parijs, zaterdag 13 september 1856.

 

Half tien.

Lieve moeder,

     Ik zie het als een plicht om u meteen terug te schrijven.
Ik dank u met heel mijn hart, niet zozeer voor het geld, dat me wel van een groot probleem verlost en waarmee ik verder kan met mijn werk voor Le Moniteur,  - als wel voor uw gevoelens van medeleven.
Maar uw brief is lang, en ik wil er beter op antwoorden dan dat ik dat vandaag doe! Aangezien u overmorgen vertrekt, wilde ik u voor alles mijn dank brengen.
– Ik zeg het nogmaals, ik verwachtte niet zoveel goeds van uw kant, zo’n lieve brief.

Ik omhels u.

CHARLES.

CONTRACT
21 oktober 1856.

 

Tussen de heer Charles Baudelaire, wonend te Parijs, quai Voltaire, 19 enerzijds,

En de heren gebroeders Michel Lévy, eveneens verblijvend te Parijs, rue Vivienne 2 bis, anderzijds,

Is overeengekomen het volgende:

Mijnheer Charles Baudelaire verkoopt aan de heren gebroeders Michel Lévy die dit aanvaarden de volledige en gehele eigendom van het recht tot drukken, publicatie en verkoop van diens volledige vertaling van Les Aventures d’Arthur Gordon Pym.

Het werk vormt een deel bevattend een hoeveelheid van negen drukvellen op grand-jésus, die zal verschijnen onder de titel: [sic.]

Als prijs van deze verkoop, zal mijnheer Charles Baudelaire ontvangen voor elk in oplage gedrukt exemplaar, deze wel verkocht wordende of zijnde of niet verkocht wordende of zijnde, één vijftiende van de prijs zoals deze vermeld staat op de catalogus van de heren gebroeders Michel Lévy.

Zouden de heren gebroeders Michel Lévy het werk één jaar uitverkocht laten, dan zou mijnheer Charles Baudelaire wederom ervan eigenaar worden.

De heren gebroeders Michel Lévy verplichten zich om een eerste oplage te drukken van zesduizend exemplaren.

Mijnheer Charles Baudelaire zal nooit vertalingen van werken van Edgar Allen Poe mogen publiceren zonder deze eerst aan te bieden aan de heren gebroeders Michel Lévy die het recht zullen hebben het te weigeren of te accepteren en dit onder dezelfde voorwaarden als vermeld op huidige overeenkomst.

In tweevoud opgemaakt de eenentwintigste oktober achttienhonderd en zesenvijftig.

Een woord doorgestreept teniet

C.B.

Schriftelijk goedgekeurd

CH. Baudelaire.

Schriftelijk goedgekeurd

GEBROEDERS Michel Lévy.

  Inhoudsopgave     Volgende brief