Correspondentie Baudelaire, aan Auguste Poulet-Malassis. Parijs, vrijdag 16 december 1853.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
Tweede deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

AAN AUGUSTE POULET-MALASSIS
Parijs, vrijdag 16 december 1853.

 

Beste Malassis,

    Ik verzoek u, ik zal niet zeggen met klem, want dat zou beledigend zijn voor u, - ik vraag u alleen maar – als dat mogelijk is - , zodra u mijn brief heeft gekregen, om voor mij – in de vorm van een postwissel – een WILLEKEURIG welk bedrag op de post te doen.
Ik stel u best gerust zoals u ziet, want het spreekt voor zich dat het niet om een grote som geld kan gaan.
Het gaat er alleen maar om dat ik een paar dagen rust kan vinden, en daarvan te profiteren om de belangrijke dingen af te maken die een positief resultaat zullen hebben volgende maand.

    Toen ik de beslissing nam om u om wat geld te vragen, moest ik wat rommelen in mijn papieren om te kijken hoeveel ik u al schuldig was. Ik heb het getal 36 gevonden.
Als ik me vergis, zeg het dan tegen me, en ik neem aan dat u me dat zelf dan vertelt; want Champfleury zei gisteren tegen me dat u naar ons toe zou komen in januari.

    Ik kan u echt niet alle werkelijke ongelukkige dingen vertellen die dit jaar in mijn leven zijn gekomen, zowel door mijn eigen schuld als buiten mijn schuld. Steriel jaar. Al dat groteske gedicht gaat u niet aan en dat zou u ook niet interesseren.
U leeft nu ook zo kalm! Mijn eigen leven, en dat zult u ook wel vermoeden, zal altijd bestaan uit woedeaanvallen, uit doden, beledigingen, en vooral uit ontevredenheid over mezelf. Dit is geen hoogdravende taal, dat verzeker ik u; ik schrijf u zonder enige vorm van nerveuze opwinding.
Alles wat ik weet, alles wat ik voel, is dat ik als gevolg van een serie tegenslagen waarin mijn eigen domheid ook zijn deel heeft, een heel jaar verloren ben, en dat ik vier boeken en drie komedies moet maken; dat die werken niet af zijn, niet helemaal althans, dat ik al geld heb ontvangen voor enkele daarvan, en dat ik GEEN CENT HEB om te werken, niet twee weken, maar zelfs niet voor een dag.
U zult het dan zeker ook niet verbazingwekkend vinden dat ik aan u heb gedacht, omdat u zo aardig voor me bent geweest, en nog altijd bent.

    P.S. WEL OF GEEN GELD, antwoord me meteen alstublieft, maar vooral, vriend, geen grote redenen die voor de beesten zijn.
Ik zou er heilig van overtuigd zijn dat u mij niet kunt verplichten vanwege het simpele feit dat u dat niet doet.

    En ook, beste vriend, niet teveel esprit, dat zou slecht aankomen in mijn huidige leven.

    Aangezien u dus hier komt in januari reken ik er op dat u ook naar mij komt, dat spreekt voor zich.
Ik zal trachten om zo vooruitziend te zijn dat ik uw geld opzij zet.
Ik laat een serie stukken bij Le Moniteur uitkomen, zodra ik het kleine verzetje heb waar ik om smeek, en dat zal me EEN AARDIGE SOM opleveren.

 Nog een P.S. Christophe gaf me een paar maanden geleden een nummer van Le Journal d’Alençon, waarin u duidelijk maakte dat het met de vertaler en de enthousiaste net zo zou aflopen als het model. Dat is nu de strekking.
Ik heb de krant nog tussen mijn papieren liggen.

    U zegt tevens dat mijn categorieën en psychologische verklaringen onbegrijpelijk zijn, en zelfs, voor zover ik me kan herinneren, dat ik geen enkel filosofisch denkvermogen heb.
Het is heel goed mogelijk dat ik een beetje duister ben in werk dat haastig gedaan moet worden,onder de druk van geldnood, en gehinderd door romantische bruten. Maar mijn nieuwe werk, - vermeerderd met het tweede exemplaar – verschijnt in januari, en zal u aantonen dat ik mezelf heel goed begrepen heb.
– Ik weet zelf zeker dat u het GENIE in kwestie niet begrepen heeft. U hebt met een opzichtig genot van geest over een man gesproken met wie u niet bent omgegaan. Bovendien, die vertaling die u er tussen heeft gestopt verbeeldt niet precies de betekenis en de poëtische stijl van de CORBEAU.
Moge mijn lichte rancune u er niet van weerhouden om voor me te doen wat u kunt.
Als uw minnares nog bij u is, en als zij me niet al te zeer haat, - en indien u het gepast vindt, doet u haar dan de groeten van mij.

Ik dank u voor uw geld, als u dat opstuurt, voor uw snelheid mij te antwoorden, indien u me alleen een brief stuurt.

Uw toegewijde,

Ch. Baudelaire

Rue Pigalle 60.

  Inhoudsopgave     Volgende brief