Charles Baudelaire, Contract. Parijs, 1 november 1863.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
Tweede deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

 

CONTRACT
Parijs, 1 november 1863.

 

Tussen mijnheer Charles Baudelaire, wonend te Parijs, rue d’Amsterdam 22; enerzijds,

En de heren gebroeders Michel Lévy, eveneens wonend te Parijs, rue Vivienne 2 bis, anderzijds,

Is vastgesteld en overeengekomen de volgende zaken:

 

1e. de heer Charles Baudelaire verkoopt en staat af aan de heren gebroeders  Michel Lévy, om daar vrijuit naar believen profijt van te nemen zowel in Frankrijk als in het buitenland, het volle en volledige eigendom van de complete vertaling van de Oeuvres van Edgar Poe, waarvan enkele edities reeds verschenen zijn bij de heren gebroeders Michel Lévy.

2e. het geheel van de werken van Edgar Poe, vertaald tot heden door de heer Ch. Baudelaire, bestaat uit de volgende werken:

  1. Histoires extraordinaires;
  2. Nouvelle Histoires extraordinaires;
  3. Aventures d’Arthur Gordon Pym ;
  4. Eureka (nog niet gepubliceerd);
  5. Histoires grotesques et sérieuses (nog niet gepubliceerd).

3e. Alle Noten en Voorwoorden van de heer Ch. Baudelaire, die aan voornoemde vertalingen verbonden zijn, zullen in hun geheel toebehoren aan de gebroeders Michel Lévy.

4. Deze verkoop wordt gedaan tegen betaling van de somma van tweeduizend frank, door de gebroeders Michel Lévy aan de heer CH. Baudelaire overgedragen over de goedkeuring voor de druk van de laatste pagina van Histoires grotesques et sérieuses.

5e. De heer Charles Baudelaire zal nooit de vertaling van werken van Edgar Poe mogen publiceren zonder deze eerst aan de gebroeders Michel Lévy te hebben aangeboden, die het recht zullen hebben deze te accepteren of te weigeren, en dit onder dezelfde voorwaarden als die van de huidige overeenkomst, dat wil zeggen voor de prijs van vierhonderd frank per boek.

6e. Met deze overeenkomst worden de gebroeders aldus de exclusieve eigenaars van de voornoemde vertalingen en mogen er mee doen wat zij willen en ongelimiteerd profijt te kunnen trekken van het literaire eigendom, middels deze overeenkomst, binnen de termen van de huidige en toekomstige wetgeving, samengevat, zij zijn rechtens de heer Ch. Baudelaire.

7e. Deze overeenkomst maakt alle voorgaande overeenkomsten nietig die gemaakt zijn tussen de partijen gerelateerd aan de vertalingen van Edgar Poe.

In tweevoud opgemaakt te Parijs, d.d. 1 november 1863.

 

Bekrachtigd en ondertekend.               Bekrachtigd en ondertekend.

Charles Baudelaire.                                    Gebroeders  Michel Lévy.

  Inhoudsopgave     Volgende brief