Charles Baudelaire. Brieven aan zijn moeder. Parijs, 21 oktober 1858.

Charles Baudelaire 
Brieven aan zijn moeder. Gehele correspondentie

  
Auguste Renoir. Baudelaire. Brieven aan zijn moeder. Vertalingen Vivienne Stringa

Auguste Renoir. 1841–1919.

Zoom

Parijs, zaterdag 21 oktober 1858.

 

     Je krijgt per sneltrein of per stoptrein (port betaald) een eerste pakket boeken.
Je krijgt ook verschillende dingen tot aan het einde van de maand. Als de 31e de 300 frank niet zijn aangekomen, dan zal ik je schrijven om je te vertellen aan wie je die moet adresseren in mijn naam.
Want dan zit ik zonder huis, en in plaats van in een ander herenhuis te gaan zitten, ook al is het maar voor drie dagen, ga ik bij vrienden logeren. Je moet naar la poste gaan om te vragen hoe het zit met de vorm van een aangetekende brief met geld erin en een aangetekende brief.

     Ik stuur je de wissel op naam van boekhandel Castel, uitgeschreven op de achterkant, zoals je kunt zien.
Hij was nog niet in omloop gebracht, ik heb hem dus kunnen terughalen.

     Door al mijn ontzetting heb ik je nog niet kunnen bedanken op gepaste wijze voor je lieve en aardige handelen.
Ik zal je er op verschillende manieren voor bedanken.

     Pak de boeken uit, en zet ze zonder ze te laten vallen, op mijn bureau of op mijn commode.
Als ik niet wil dat je een pakje opent voordat ik er ben, dan zal ik het je zeggen.

Ik omhels je met heel mijn hart.

C.B.

Ik stuur je morgen het reçu van mijnheer Blanché.

Je worst is vies.

  Gehele correspondentie          Volgende brief