Charles Baudelaire. Brieven aan zijn moeder. Parijs, 1 november 1859.

Charles Baudelaire 
Brieven aan zijn moeder. Gehele correspondentie

  
Ferdinand du Puigaudeau. Baudelaire. Brieven aan zijn moeder. Vertalingen Vivienne Stringa

Ferdinand du Puigaudeau, 1864-1930. Marais salants, Le Croisic.

Zoom

Parijs, 1 november 1859.

 

    Ik zal je ongetwijfeld preciezer schrijven over mijn zaken, en ik denk zelfs dat ik je binnenkort goed nieuws kan aankondigen.

    Voor wat die thee betreft, je vergist je. Dit monster is van een gerenommeerde kwaliteit, en ik heb je die opgestuurd niet om hem te mengen met inferieure theesoorten, maar om hem puur te drinken.
En dus, naar wat jij me erover schrijft, kan ik weten of deze thee echt zo goed is als men zegt.

    Wees er van overtuigd dat ik niet zo wreed ben dat ik je de winter in je eentje laat doormaken.

    Ik dank je met heel mijn hart voor je taaie nieuwsgierigheid die je hebt voor mijn zaken.
Ik ben er u van overtuigd dat ik zo vaak ongelukkig was voor het grootste gedeelte door mijn eigen fout.
Hopen maar dat ik de gezondheid en het geduld heb om te bewijzen wat ik waard ben!

    Het woord dat je niet kon lezen was thee. Er schijnt er nog een te zijn, maar die is maar liefst 600 frank per pond.
Wat de duivel kan dat zijn? Misschien hebben ze het wel expres gedaan om mijn nieuwsgierigheid op te wekken.
De thee die ik je heb opgestuurd heeft een veel bescheidener prijs, (48 frank per kilo, 30 per pond) en die wordt thé de caravane genoemd, en die is, zoals een van mijn vrienden zegt, soms goed, soms slecht.
De koper zelf is misschien wel bedrogen.
Naar wat je me erover schrijft, zal ik zien of er nog meer van diezelfde soort gekocht moet worden.

    Voordat ik Parijs uitga, zal ik ervoor zorgen om het exacte adres van de Oosterse stro- en vlechthandelaar te krijgen, en hem de prijzen te vragen.

    Nu heb ik een paar aanbevelingen te doen aan je: mijn dozen en papieren moeten in dezelfde staat blijven als waarin ik ze heb achtergelaten.
Ik heb een grote angst voor domme huisbedienden.

    Er is maar één muur (die van mijn kamer die de scheidingswand maakt met de binnenplaats) waarop nooit dingen mogen worden gezet vanwege de vochtigheid.

    Je moet er voor zorgen dat alles wat ik je aan literair materiaal stuur opgestapeld wordt en niet vernietigd wordt, brochures, revues, kranten, drukproeven.
Het komt heel vaak voor dat ik geen dubbel exemplaar heb.
Zo heb ik geen dubbele van mijn Salon (de laatste artikelen zijn naar Honfleur gegaan sinds mijn vertrek, de eerste als definitieve brochure, de laatste als drukproeven), net zomin als van mijn verzen uit la Contemporaine, etc.

    En als laatste moet je kijken in het rechtergedeelte van mijn boekenplanken, daar waar de gebrocheerde boeken staan, of je een heel kleine brochure ziet (Bertram door Maturin, Engelse tekst), en een andere brochure die iets groter is, (Bertram van Maturin,vertaald in het Frans door Taylor en Nodier).

    Dan moet je elke brochure (niet in een enveloppe) maar onder een strook doen die zo breed is dat het de hele voorkant bedekt; dat kost je veel minder geld dan wanneer je het als brief zou frankeren; en die stuur je dan naar Hotel de Dieppe.
(Kijk uit dat je er geen brief bij doet, dat kan ons een proces op de hals halen.)
Je dienstmeid moet zo slim zijn dat ze het als DRUKWERK frankeert.

Nu, ik omhels je met heel mijn hart, en bedankt.

Charles.

Ondanks je slechte ogen, moet je toch heel voorzichtig al die andere brochures op hun plek leggen zonder ze te kreuken, pardon voor deze aanwijzing.

  Gehele correspondentie          Volgende brief