Charles Baudelaire aan Taxile Delord. Parijs, 15-20 februari 1862.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
Tweede deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

 

AAN TAXILE DELORD
Parijs, 15-20 februari 1862.

 

Geachte heer,

     Ik zou u zeer erkentelijk zijn indien u deze notitie van twee regels in uw nummer van vandaag zou willen zetten, of anders in die van morgen indien ik daar vandaag te laat voor ben.

     Wij hebben vernomen dat de heer Ch. Baudelaire sinds enige dagen afziet van zijn kandidatuur voor de verkiesbare zetel van pater Lacordaire.

Bij voorbaat dank,

Hoogachtend,

CH. Baudelaire.

  Inhoudsopgave     Volgende brief