Charles Baudelaire aan Mevrouw Manet Senior. Parijs, 28 maart 1863.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
Tweede deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

 

AAN MEVROUW MANET SENIOR
Parijs, 28 maart 1863.

 

Geachte mevrouw,

    Ik ben u zeer erkentelijk voor uw hartelijke uitnodiging.
Wat mijn gevoelens voor uw zoon, u weet dat ik daar geen grote verdienste voor heb; en wat u daaromtrent over zegt is veel te veel eer.
Want het lijkt me zeer moeilijk om niet net zoveel te kunnen houden van zijn karakter als van zijn talent.

Met de meeste hoogachting,

Charles Baudelaire.

  Inhoudsopgave     Volgende brief