Charles Baudelaire aan Auguste Vacquerie. Parijs, 15 april 1864.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
Tweede deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

 

AAN AUGUSTE VACQUERIE
Parijs, 15 april 1864.

 

Beste Vacquerie,

    Vandaag, vrijdag, heb ik om 2 uur uw circulaire ontvangen voor het Shakespeare banket.

    Aangezien ik uw adres niet heb stuur ik mijn antwoord naar mijnheer Pagnerre.  Ik moet op zijn laatst de 20e vertrekken, ik ben gedwongen om naar Brussel te gaan, waar verschillende affaires me roepen, in het bijzonder een proces.

Uw toegewijde,

Ch. Baudelaire.

  Inhoudsopgave     Volgende brief