Charles Baudelaire aan Alphonse de Calonne. Parijs, dinsdag 23 februari 1864.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
Tweede deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

 

AAN ALPHONSE DE CALONNE
Parijs, dinsdag 23 februari 1864.

 

Geachte heer,

     Heeft u drie sonnetten van mij gepubliceerd, Le Tasse en prison, Le Gouffre, Bien loin d’ici, die ik u enige tijd geleden heb gegeven?

    Indien u die niet heeft gepubliceerd zou u me een groot plezier doen die weer op te zoeken en ze aan de loopjongen mee te geven. Er is er met name één (Le Tasse) die ik in mijn geheugen tevergeefs zoek.

    Binnenkort heb ik minstens drie vellen om aan u te geven, wat zeer veel werk was, dat verzeker ik u, maar waar ik zeer tevreden over ben.

Met de meeste hoogachting,

Charles Baudelaire.

  Inhoudsopgave     Volgende brief