Baudelaire, correspondentie. Protest van niet-betaling. Aan Champfleury, Mme Aupick, wissel, Parijs, mei 1845.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
eerste deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

PROTEST VAN NIET-BETALING

 

[16 mei 1845. Protest opgesteld door B.-L.-A. Peaucellier, deurwaarder, zetelend Quai de la Tournellen nr. 27, op aanvraag van Perducet, huiseigenaar, zetelend Quai de Béthune 14.
Onderwerp: een wissel opgenomen door Arondel op Baudelaire, Vitry, 20 februari 1845, duizend frank, waarde ontvangen in schilderijen.
De deurwaarder is bij Baudelaire langsgegaan, op de Quai d’Anjou 17, zonder hem daar aan te treffen.
]

AAN CHAMPFLEURY
Parijs, tweede helft mei 1845.

   De originele brief 

   Tekening van Baudelaire 

     Als u een grapartikel over mij wilt maken, gaat uw gang, op voorwaarde dat het niet te veel kwaad aanricht.

     Maar, als u mij een plezier wilt doen, schrijf dan ook een paar serieuze regels, en SPREEK over de Salons van Diderot.

     Het zou misschien beter zijn om BEIDE DINGEN tegelijk te doen .

B.D. 1

AAN MADAME AUPICK
Parijs, eind mei 1845.

 

     Ik hoop niet dat je vandaag komt,want ik ben er niet.
Toch moet de bezorger van dit briefje het pak boeken meekrijgen dat Labitte  naar jou heeft gestuurd.
     Ik had je er al om gevraagd.

B.D. 1

Salon de 1845.

1  B.D: Baudelaire ondertekende sommige brieven met Baudelaire Dufaÿs, 

de meisjesnaam van zijn moeder Caroline.

WISSEL
Parijs, zondag 26 november 1843.

 

[1juni 1845. Wissel opgesteld door Arondel, uit Bercy, vijftienhonderd frank waarde in rekening; aflooptermijn: 15 augustus.]

Bovenstaand geschrevene goedgekeurd.

Bon voor de somma van vijftienhonderd frank.

Baudelaire Dufaÿs.

Quai d’Anjou 17.

  Inhoudsopgave     Volgende brief