Baudelaire, correspondentie. Aan Philippe De Chennevières. Châteauroux, donderdag 19 oktober 1848.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
eerste deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

AAN PHILIPPE DE CHENNEVIÈRES
Châteauroux, donderdag 19 oktober 1848.

 

Beste vriend,

Geef onmiddellijk uw gehele oeuvre aan mevrouw Jeanne Lemer. Ik heb drie feuilletons nodig: ik ga het in zijn geheel overschrijven. Ik heb geen tijd om u nog meer te schrijven.

Uw toegewijde,

Charles Baudelaire.

WISSEL
23 november 1848.

 

Op 1 maart aanstaande zal ik mijnheer Servais of aan zijn waarnemer de somma betalen van driehonderd frank, waarde ontvangen in geleverd materiaal.

Parijs, d.d. 23 november 1848.

Bon voor 300 frank.

Charles Baudelaire

Avenue de la République,

p/a Mijnheer Ancelle, Notaris.

WISSEL
23 november 1848.

 

Op 1 april aanstaande zal ik in opdracht van mijnheer Servais de somma betalen van driehonderd frank, waarde ontvangen ingeleverd materiaal.

Parijs, 23 november 1848.

Bon voor 300 frank.

Charles Baudelaire.

Avenue de la République,

p/a Mijnheer Ancelle, Notaris.

  Inhoudsopgave     Volgende brief