Baudelaire, correspondentie. Aan P-J. Proudhon. Parijs, 21 of 22 augustus 1848.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
eerste deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

AAN P-J. PROUDHON
Parijs, 21 of 22 augustus 1848.

 

     Dit wilde ik u dus vertellen, en dat lijkt me heel nuttig, want, óf u weet het, en dan is mijn plicht het u toch te vertellen, of u weet het niet, en dan is het goed dat u het weet.

     Men belooft ons problemen. Wie veroorzaakt die dan? Dat weten wij niet. Maar bij de volgende demonstratie, zelfs als die antivolks is, dat wil zeggen bij het volgende voorwendsel, - dan kunt u vermoord  worden.

Dat is een heel reëel complot.

     In eerste instantie opzettelijk, vaag en in latente toestand, met betrekking tot u op dezelfde manier geformuleerd zoals enkele jaren geleden de wensen geformuleerd werden met betrekking tot de dood van Henri IV: - Uiteraard, men mag niemand dood wensen, maar het zou een heel gelukkige gebeurtenis zijn indien hij een ongeluk zou krijgen. De andere vorm is veel duidelijker: bij de volgende gelegenheid weten we waar hij woont, en we kunnen hem ook elders opsporen. Dat wordt een zaak voor ons. – U bent de grote zondebok. – U moet zeker weten dat hier geen enkele vorm van overdrijving in zit, ik kan u alleen geen bewijzen geven. Als ik die had, dan had ik die naar de prefectuur gestuurd, zonder u te raadplegen. Maar mijn geweten en mijn intelligentie maken van mij een uitstekende verklikker met betrekking tot mijn overtuigingen. Dat betekent dat ik zeker ben van wat ik beweer, namelijk dat de man die ONS in het bijzonder zeer lief is groot gevaar loopt. Het is zelfs zo erg dat, als ik me verschillende onverwachte gesprekken herinner, indien er een poging zou zijn, ik u dan namen zou kunnen geven, zo onvoorzichtig is de meedogenloosheid.

     Ik had gedacht dat u vandaag de moeite zou hebben genomen me een antwoord te geven. Ik wilde u overigens ook alleen maar spreken over verbeteringen die ik belangrijk acht voor uw krant, bijvoorbeeld voor de weekeditie, voor de herdruk van de totale collectie en in de tweede plaats over de mogelijkheid die er zou zijn om een enorm affiche te maken, door u en andere afgevaardigden en redacteuren van uw krant ondertekend, met een enorme oplage aan exemplaren met het BEVEL aan het volk niets te doen.

     Uw naam is momenteel bekender en meer invloedrijk dan u denkt. Een opstand kan als legitimist beginnen, en eindigen als socialistisch, maar het omgekeerde kan ook plaatsvinden.

     Ondergetekende heeft een absoluut vertrouwen in u, evenals veel van zijn vrienden, die met de ogen dicht achter u aan zouden lopen voor de garanties van de kennis die u hen heeft gegeven.

     En dus, bij de volgende opschudding, ook als die heel onbeduidend is, blijf niet thuis. Als u kunt, neem dan een occulte bewaking, of sommeer de politie om u te beschermen. De regering zou zo’n cadeau overigens graag krijgen van die wilde beesten van het eigendom. Dan is het misschien ook beter om u zelf te beschermen.

Charles Baudelaire.

  Inhoudsopgave     Volgende brief