Baudelaire, correspondentie, aan Maxime Ducamp. Zondag 9 mei 1852.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
eerste deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

AAN MAXIME DU CAMP
Zondag 9 mei 1852.

 

     Ik weet niet hoe ik u kan bedanken voor het plezier dat mij dat gaf.
Het is mooier en vreemder dan u me dat had laten inbeelden.
Er zit een passage in die mooier is dan die waarin de Arabische boodschapper tegen de mensen zegt die de mars willen vertragen: ik breng de woorden over van een profeet naar een profeet, - dat is de passage waarin de oude Jacob alle plekken op het lichaam van de boodschapper kust die zijn zoon Jozef hebben aangeraakt, - en de passage waarin Jozef met gesluierd gezicht met zijn broer Benjamin overlegt – telkens wanneer ik werken van moslims lees moet ik denken aan de grote woorden De Maistre:
alles welbeschouwd is het Islamisme slechts een hervormde kerk  - of: een van de fases van het protestantisme,  - of zoiets. –

Hartelijk dank.

Charles Baudelaire.

  Inhoudsopgave     Volgende brief