Baudelaire, correspondentie, aan een corrector van drukkerij Pillet. 22 februari 1852.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
eerste deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

AAN EEN CORRECTOR VAN DRUKKERIJ PILLET
Parijs, zondag 22 februari 1852.

 

Mijnheer de Corrector,

    Ik meen dat het beter is dat ik u vandaag verwittig dan morgen van twee zaken die ik vergeten ben.

    Boven het artikel moet tussen de titel en de eerste regel het Romeinse cijfer I komen.

    Wilt u ook zo vriendelijk zijn om te zoeken naar de passage waar sprake is van de dood van Poe, ongeveer drie of vier pagina’s voor het eind, en na het volgende:

    En het was in een van deze bedden dat de auteur van De Zwarte Kat en van Eureka  stierf, moet worden toegevoegd:

, op 7 oktober 1849 in de leeftijd van zevendertig jaar.

Wilt u zo vriendelijk zijn om al deze correcties te verifiëren met de drukproef die ik al gecorrigeerd heb.

Mijn oprechte excuses voor al deze ophef.

Charles Baudelaire.

  Inhoudsopgave     Volgende brief