Baudelaire, correspondentie, aan Champfleury. Parijs, 13 september 1851.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
eerste deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

AAN CHAMPFLEURY
Parijs, zondag 26 november 1843.

 

Vandaag, 13 september heb ik nog geen antwoord van Duras.

     Eergisteren de 11e heb ik het eerste vel ontvangen, zonder de kopie. Gisteren ben ik naar mijnheer Lévy gegaan en hij heeft me beloofd het me op te sturen. Maar hij was wel bang dat hij het had weggegooid.
Vandaag is het de 13e, en omdat ik het nog niet heb ontvangen, ben ik gaan corrigeren zonder manuscript wat heel erg bemoeilijkt wordt door uw schrijfstijl.
Deze drukproef zat letterlijk onder de fouten.
Ik zal de twee vellen altijd op dezelfde manier corrigeren, opdat indien de correctoren niet goed mochten opletten, u dan middels de drukproeven die ik u opstuur kunt beoordelen dat het niet mijn fout is.
Ik ben zo vrij geweest vier of vijf zeer slecht geformuleerde zinnen te herstellen, maar ik heb het wel altijd kunnen begrijpen, en ik zal de betekenis altijd begrijpen.
De volgende woorden moeten nog wel in een woordenboek en in de kopie, als ik die toegestuurd krijg, geverifieerd worden: Troglodite of Troglodyte. Sénégali, Bengali (u denkt dat het hetzelfde beest is).
Maïa (wat is dat in vredesnaam?); becs-fins. Sénégali à front; fleur scabieuse. Moineau friquet. Grièche (adjectief).
Torcols. Phalène-agriphine. Caïmiri, raine, croasser of coasser ? loxie faciée, Erycina Thersander, Nérium, Fritillaire (het gaat hier om een dambord, met twee maal naar… die heel vreemd overkomen; die heb ik niet durven corrigeren). Angaha. Dioch. Chéloniens. Mijnheer de Paw. Raie Torpille.

AAN [?]
Parijs, 15 oktober 1851.

 

     Ik ben een aantal keren bij Amédée Pichot langsgegaan, en uiteindelijk heeft het hen behaagd om me te vertellen dat hij niet in Parijs was.
Vraag dus ZO SNEL MOGELIJK het boek aan Londen als u dat nog niet gedaan heeft.

     Werken van Edgar Poe, en vooral de uitgave met levensberichten, als die er is.

Hoogachtend,

Charles Baudelaire.

  Inhoudsopgave     Volgende brief