Baudelaire aan Polydore Millaud. Parijs, 10 januari 1859.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
Tweede deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

AAN POLYDORE MILLAUD
Parijs, 10 januari 1859.

 

Geachte heer,

    Ik had het misnoegen om zonder uw hulp de affaire af te sluiten die ik u voorstelde, hoewel deze zich buiten uw werkomgeving bevond, en die ik eervol wilde laten oplossen door u.

    Voor wat betreft het tweede gedeelte van mijn brief, u heeft me door mijnheer Cohen laten vertellen dat ik naar een andere persoon moest gaan van wie mij de naam volledig onbekend is.

    Voor beide gevallen hoopte en wenste ik door u ontvangen te worden.

    Wees niet verbaasd, Mijnheer, dat wanneer ik denk iets gedaan te hebben dat waardig is het u te hebben aangeboden, dat ik alleen heel eenvoudig UW agent laat zeggen dat hij met MIJN agent moet handelen.

Met de meeste hoogachting,

Charles Baudelaire.

  Inhoudsopgave     Volgende brief