Baudelaire aan Maxime Ducamp. Parijs, donderdag 16 september 1852.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
eerste deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

AAN MAXIME DU CAMP
Parijs, donderdag 16 september 1852.

 

    Omdat ik zeker weet dat u vanavond bij het langskomen op de drukkerij kwaad bent of op zijn minst verbaasd over het ontbreken van mijn manuscript, en omdat ik niet wil dat u ongerust bent, schrijf ik u om u te vertellen dat ik verhinderd ben geweest om het manuscript bij de drukkerij in te leveren van The Pit and the Pendulum.
De interpretatie van een lacune en van enkele passages die gewoonweg letterlijk ONVERTAALBAAR zijn omdat ze volgens mij verdraaid zijn, hangt af van ene mijnheer Mann die ik moest zien te vinden.
Maar nu is het klaar, en zelfs als ik vandaag mijn Engelse editie niet met de oude Amerikaanse versie van mijnheer Mann kan collationeren, zal ik mijn werk toch op een of andere zekere manier morgen opsturen, behalve dan nog de kleine lacune bij de correctie van de drukproeven.
– Alles wat u eergisteren tegen me gezegd heeft, zeer heftig overigens, heeft me erg door mijn hoofd gespookt, en ik peins over ofwel vals spelen ofwel over mijn onafhankelijkheid.
Met andere woorden, ik ga dan misschien wel uiteindelijk de mening delen die ik eerst bestreed.

Uw zeer toegewijde vriend,

Charles Baudelaire.

  Inhoudsopgave     Volgende brief