Charles Baudelaire aan Eugène Crépet, aan Édouard Goepp. 1859-1860.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
Tweede deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

 

AAN EUGÈNE CRÉPET
1859-1860.

 

Beste Crépet,

     Zoals u weet heb ik moeite gedaan om la Barcarolle van P. Dupont te vinden.

     Probeert u dat ook te doen, en zorg dat u daar beter in slaagt dan ik.
Het is de laatste noot die ik moet inleveren, en ik wil het heel graag afronden.

De uwe.

C.B.

AAN ÉDOUARD GOEPP
1859-1860.

 

Beste Goepp,

     Mijnheer Lavieille gaat de 21e, zoals ik u had verteld, een expositie en een verkoop van zijn werken houden.
Naar wat u me zei durfde ik erop te rekenen dat La Revue européenne hem de schenking zou doen van een vermelding en een advertentie.
U kent overigens het talent van mijnheer Lavieille wel.

Ch. Baudelaire.

CONTRACT
1 januari 1860.

 

     Tussen ondergetekenden, Ch. Baudelaire, literator, verblijfplaats te Honfleur (Calvados) en Poulet-Malassis en De Broise, drukkers-uitgevers, gezeten te Parijs en Alençon (Orne).

     Mijnheer Charles Baudelaire verkoopt aan Poulet-Malassis en aan De Broise een oplage van vijftienhonderd exemplaren van elk van de volgende boeken:

Les Fleurs du mal (2e druk, aangevuld met twintig nieuwe stukken)

Opium et haschisch

Opinions littéraires

Curiosités esthétiques

     En dit, voor de somma van driehonderd frank per boek, de helft te betalen bij aanlevering van het manuscript van elk boek, en de andere helft bij het akkoord voor drukken van het laatste vel.

     Mijnheer Baudelaire heeft onlangs tweehonderd vijftig frank ontvangen als voorschot, en anderzijds zijn de heren Poulet-Malassis en De Broise hem nog dertig frank schuldig voor de brochure Théophile Gautier, zodoende zal het totaalbedrag dat mijnheer Baudelaire zal ontvangen voor het geheel van zijn literaire producties zoals hierboven genoemd, derhalve verlaagd worden naar negenhonderd tachtig frank.

     Mijnheer Baudelaire verleent de uitgevers twee jaar voor de verkoop van de oplage van elk van de boeken, vanaf de datum van het in verkoop brengen.
Na het verstrijken van deze termijn zal het huidige contract verlengd worden onder dezelfde voorwaarden, en, in geval van weigering van de uitgevers, krijgt mijnheer Baudelaire het geheel wederom rechtens in zijn eigen bezit.
Wanneer deze boeken uitverkocht raken vóór het verstrijken van de twee genoemde jaren, zou het contract met recht verlengbaar mogen worden vanaf de dag dat er geen exemplaren meer beschikbaar zouden zijn bij de uitgevers.

     Huidig contract annuleert alle voorgaande contracten opgemaakt tussen de heren Poulet-Malassis en De Broise met Charles Baudelaire, met name diegene die in verband staat met de Curiosités esthétiques.

In tweevoud opgemaakt tussen beide partijen.

1 januari 1860.

Charles Baudelaire.

  Inhoudsopgave     Volgende brief