Baudelaire aan Auguste Poulet-Malassis. Parijs, eind november of begin december 1859.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
Tweede deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

 

AAN AUGUSTE POULET-MALASSIS
Parijs, eind november of begin december 1859.

 

    Oef! Hier dan uw gekopieerde verzen.

    Stuur me of liever breng me Eureka.

    Het is niet dringend om die wissel te disconteren.
Ik heb hem alleen maar gemaakt uit voorzorg, om onvoorziene omstandigheden het hoofd te bieden die altijd kunnen komen.

    De kopiist is bezig met het kopiëren van een groot stuk van vier vel voor Calonne.
Morgen ga ik het hem brengen; ik heb al een gedeelte hier.

    Ik heb de formele belofte van De Calonne.

    Maar, omdat u van 3 tot 10 december in Parijs moet blijven, kom dan de 5e of de 6e naar mij toe. Ik zal blij zijn om gesteund te worden door uw aanwezigheid om zoveel mogelijk voor ons te kunnen opleveren.
U kunt altijd nog van 10 tot 15 december disconteren.

    Als er reden is om le Duranty te disconteren, dan alleen voor onze gemeenschappelijke zaken.

    De 8e (zal tijd worden) schrijf ik naar De Rode (die me 200 frank heeft aangeboden die ik niet heb aangenomen) dat ik het hele salaris van Eureka wil, dat hij me in geld alles wat hij kan opstuurt, met een brief waarin hij mijnheer Malassis toestemming geeft om de rest zelf in Genève te drukken.

    Ik heb net Delacroix geschreven om te weten of het schilderij al klaar is. Geen antwoord.
Het is met hem altijd afwachten.

    Gautier en Du Camp eisen nog altijd hun exemplaar van de brochure op.

    Niets nieuws over Calonne voor die subsidie die teruggevraagd moet worden.
Het schijnt dat hij abonnées maakt. La Revue européenne ligt bij Dentu, met goedkeuring van de Minister, die nog maar 60.000 frank geeft in plaats van 120.000 frank.

    Voor wat betreft mijn moraal, triest, triest, ik verveel me, en ik krijg een steeds grotere hekel aan alles en iedereen en dat alles met de dag sneller gaat.

    Ik dacht laatst nog dat ik geen andere vrienden heb behalve mijn moeder en u.

    Voor wat betreft het woord pontife, u moet me helpen herinneren aan een verhaal dat ik u moet vertellen waardoor ik bijna met Calonne ruzie had gekregen en dientengevolge uw welwillendheid te niet had gedaan.

Geheel de uwe.

C.B.

  Inhoudsopgave     Volgende brief