Baudelaire aan Auguste Poulet-Malassis. Honfleur, 4 februari 1859.

Charles Baudelaire
CORRESPONDENTIE
Tweede deel volwassen periode

Vertalingen Vivienne Stringa.

AAN AUGUSTE POULET-MALASSIS
Honfleur, 4 februari 1859.

 

Beste vriend,

    Stuur me in een enveloppe Les Considérants, uitgeknipt.

    U heeft maar mooi geluk dat uw moeder een Roomse is. Die van mij had zich in dergelijke avonturen tot de belagers gekeerd.

    Wat erg, dat verlies van 100 frank!

    Schrijf me iets over La Revue européenne, en vertel me hoe dat loopt.

    Stuur me ook uw tweede artikel over Poe, dat ik niet ken.

    Ik heb een nieuwe fleur gemaakt, Les Voyageurs, voor Max. du Camp: ik probeer het zoals Nicolet te doen, steeds erger.

    En dan nu, onze zaken.

    Ik dank u voor uw informatie. Die is heel kostbaar.

  Inhoudsopgave     Volgende brief